Juozas RinkevičiusAviacijos ats. jaun. leitenantas.
1903-?


1903 04 30 Peiksvos k., Kėdainių vls. ir aps. gimė Rinkevičius Juozas. Baigė aukštesn. technikos m-lą Paryžiuje.

1929 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1930 11 30 baigus Karo mokyklą (V asp. laida) suteiktas aviacijos ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto.

Nuo 1934 04 24 LŠS Klaipėdos rinktinės Šilutės šaulių būrio narys.

1937 04 01 - 1940 04 21
dirbo civiliu tarnautoju Karo aviacijos dirbtuvėse.

Žmona – Genė Jankauskaitė (1906), sūnus – Anatolijus Juozas (1940).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis