Rinbutas (Oželis) AntanasKaro lakūnas. leitenantas.
1907-1937


1907 01 20 Paginskių k., Kražių vls., Raseinių aps. gimė Rinbutas (Oželis) Antanas.

1928 baigė Kražių „Žiburio“ g-ją, įstojo į Karo mokyklą.

1930 10 25 ją baigus (XII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 8 pėst. pulko 2 kuopos jaun. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 10 31 paskirtas į 3 kuopą.

1933 09 22
– 2 kuopos vyr. karininku.

1933 11 20 pakeltas į leitenantus.

1934 06 29 paskirtas pulko ugniagesių komandos v-ku.

1934 08 31
komandiruotas į aviacijos karininkų kursus, paskirtas lakūnu mokiniu į Aviacijos mokyklą.

1935 10 15 baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų kursus (II laida), suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1935 10 23
perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 3 bombonešių eskadrilės Šiauliuose karo lakūnu,

1937 01 22 – eiti Zoknių įgulos švietimo vadovo pareigas.

1937 08 21 žuvo aviakatastrofoje tarp Vaiguvos ir Kražių. Palaidotas Šiaulių kapinėse.

Žmona – Janina Milvydaitė (susituokė 1936).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Apie Antano Rinbuto-Oželio katastrofą su lėktuvu Ansaldo A.120


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis