Rimša Zigmas
Aviacijos ats. jaun. leitenantas.
Aeronautikos inžinierius.

1911-2001


1911 10 31 Sankt Peterburge, Rusijoje gimė Rimša Zigmas.

1921 su tėvais grįžo į Lietuvą.

1930 06 23 baigė Ukmergės g-ją.

1930 - 35 mokėsi ir baigė Ciūricho politechnikos in-to Mechanikos skyrių, kartu išklausė aviacijos kursą, diplominį darbą gynė iš aviacijos srities.

1935 09 18 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1936 09 15 baigus Karo mokyklą (XI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1936 10 15 paskirtas Kauno radijo stoties inžinieriumi.

Nuo 1937 01 08 dėstė Kauno aukštesn. technikos m-loje.

1937 su KAM stipendija baigė aviacijos radiotechnikos studijas Šveicarijoje.

1937 07 22 paskirtas Oro susisiekimo inspekcijos aeronautikos inžinieriumi.

1937 m. suprojektavo pirmąjį Lietuvoje motosklandytuvą „KEVA“, kurį pastatė Gabrielius Miliūnas. Aktyviai dalyvavo LAK veikloje, ne kartą buvo išrinktas į LAK valdybą, dėstė LAK aviamodeliuotųjų ir lakūnų kursuose, rašė žurnale „Mūsų sparnai“, išmoko skraidyti lėktuvu.

1938 Susisiekimo m-jai pasiuntus kartu su J. Dženkaičiu ir S. Mockūnu iš Didžiosios Britanijos parskraidino nupirktus keleivinius lėktuvus.

Nuo 1939 VDU technikos fakulteto lektorius.

1939 m. Baltijos šalių aviacijos varžybose, lėktuvų perskridime Talinas-Kaunas kartu su V. Ašmensku užėmė 5-ąją vietą.

1940 07 12 išrinktas LAK tarybos ir valdybos sekretoriumi.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1948 emigravo į Kanadą, dirbo įvairius darbus.

1953-1976
dirbo garsiosios „Pratt & Whitney“ Monrealio padalinyje konstruktoriumi, vėliau skyriaus vedėju.

1981 persikėlė į Torontą.

2001 03 30 mirė, palaidotas Toronte.


Apdovanotas:

Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu (1936).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VI tomas.
Viktoras Ašemenskas, Lietuvos Aero Klubas 1927 – 1940 metais. Vilnius: KAM, 54, 178-179 psl.
„Aviacijos inž. Z. Rimša.“ Plieno sparnai, Nr. 6, 2001, 89 psl.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis