Rešeliauskas HenrikasAviacijos ats. jaun. leitenatas.
1917-1984


1917 04 22 Osipovičių msd., Bobruisko aps., Minsko gub., Baltarusijoje gimė Rešeliauskas Henrikas.

1923 su tėvais atvyko į Lietuvą, mokėsi Radviliškio vid. m-loje.

1935 06 18 baigė Šiaulių berniukų g-ją.

1935 09 12 priimtas į VDU Technikos f-to Technologijos skyriaus Mechanikos specialybę.

1938 07 08 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1939 09 18 baigus Karo mokyklą (XIV asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Kilus Vokietijos – SSRS karui pasitraukė į Rusiją.

1942 10 - 1944 05 tarnavo RA pulko štabo v-ko padėjėju, dalyvavo kovose Briansko, Oriolo, Kalinino ir 1 Pabaltijo frontuose.

1943 02 24 sužeistas. Tarnybą baigė kapitonu.

1944 05 - 1945 09 Kauno m. vykdomojo komiteto Plano komisijos p-kas.

Nuo 1945 06 28 tęsė studijas VDU Technologijos f-te, dirbo jame vyr. laborantu.

1947 06 28 baigus KU įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją, dirbo asistentu Tekstilės katedroje.

Nuo 1949 vilnonių audinių f-ko „Liteksas“ techninės kontrolės v-kas.

1953 - 58 MA Fizikos-matematikos in-to laboratorijos vedėjas.

1954 technikos mokslų kandidatas.

1961 - 65 Tekstilės pramonės in-to mokslinis sekretorius.

Nuo 1965 KPI Ekonomikos katedros vedėjas, docentas.

1970 - 76 KPI vakarinio f-to Pramonės ekonomikos katedros vedėjas.

1984 05 15 mirė, palaidotas Eigulių kapinėse Kaune.

Žmona – Henrieta Asta Mazurkevičiūtė (1922).

Apdovanotas:
SSRS Raudonosios žvaigždės ordinu.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
LCVA

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis