Vytautas Rauba

• VYTAUTO RAUBOS BIOGRAFIJA
Pagrindiniai Vytauto Raubos gyvenimo faktai

• VYTAUTO RAUBOS ŽŪTIS
V.Raubos žūties aplinkybės

• LEONARDAS PESECKAS APIE VYTAUTĄ RAUBĄ
Leonardas Peseckas savo prisiminimų knygoje prisimena tragiško likimo sparno brolį Vytautą Raubą.

• KARO AVIACIJOS MOKYKLOS ŽENKLAS
1919 m. gruodžio 16 d. Karo aviacijos mokykla išleido pirmąją ir paskutinę laidą (Karo mokyklos II laida), kurią baigė 34 lakūnai. Kaip ir kiekviena karo mokykla, taip ir ši turėjo baigimą liudijantį ženklą. Ženklo autorius laikomas Karo aviacijos mokyklos absolventas ltn. Vytautas Rauba, kuris taip pat yra pirmųjų lietuviškų Karo aviacijos lėktuvų ženklų autorius.


VYTAUTAS RAUBA FOTOGRAFIJOSE
Karo lakūnas, leitenantas Vytautas Rauba
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos mokyklos mokiniai klasėje
Iš kairės: V.Rauba, J.Pranckevičius, T.Šakmanas, X, B.Sidaravičius, S.Tumas, X, A.Babilius, H.Bezumavičius, K.Kanauka, V.Jablonskis, A.Gustaitis, K.Brazdžionis, P.Brazdžiūnas, X, L.Peseckas, X, T.Sereika, X, V.Firontas, S.Sabas, X, X, X, K.Graužinis, A.Stašaitis, J.Dobkevičius, L.Virbickas.
1919 m.
• • • • • • • • • • • •Karo lakūnai leitenantai V.Jablonskis ir V.Rauba prie lėktuvo LVG C.VI. 1920 m.
• • • • • • • • • • • •Cepelino angare 1919 m.
Aviacijos mokyklos mokiniai cepelino angare prie lėktuvo Halb. CL.IV. V.Rauba trečias iš kairės.
• • • • • • • • • • • •Karo lakūnai leitenantai V.Rauba ir J.Kumpis. 1920 m.
• • • • • • • • • • • •Vytautas Rauba, jo instruktorius (dešinėje) Haris Rotteris ir mechanikas 1919 m.
Haris Rotteris 1919 07 21 paskirtas Karo aviacijos mokyklos mokinių — lakūnų I-osios grupės instruktoriumi, kurią sudarė: Gustaitis, Jablonskis, Rauba, Zauka, Sliužinskas ir Stašaitis. Savarankiškai skraidyti išleido Sliužinską, Raubą ir Stašaitį.
• • • • • • • • • • • •V.Raubos katastrofos vietoje sudužęs lėktuvas Halb. CL.IV.
Kauno aerodromas, 1920 m. gegužės 12 d.
• • • • • • • • • • • •Bendražygiai lakūno V.Raubos katastrofos vietoje, prie sudužusio lėktuvo Halb. CL.IV.
. Iš kairės: V.Jablonskis, P.Soltanas, E.Šalkauskas, J.Šalkauskas, instr. P.Hiksa, J.Zauka, A.Gustaitis, instr. O.Rahn, J.Kumpis, A.Soldatenkovas, J.Dobkevičius, V.Šenbergas.
Kauno aerodromas, 1920 m. gegužės 12 d.
• • • • • • • • • • • •Bendražygiai prie Vytauto Raubos kapo, Kauno m. kapinėse, 1920 gegužė.
• • • • • • • • • • • •Artimieji prie Vytauto Raubos kapo, Kauno m. kapinėse, 1920 gegužė.
• • • • • • • • • • • •Vytauto Raubos kapas, Kauno m. kapinėse, 1920 gegužė.
• • • • • • • • • • • •Vytauto Raubos kapas, Kauno m. kapinėse, 1920 gegužė.
• • • • • • • • • • • •
Vytauto Raubos kapas Eigulių kapinėse, Kaune 2011 m.
Foto: Nerijus Korbutas
• • • • • • • • • • • •
Vytauto Raubos kapas Eigulių kapinėse, Kaune 2019 m.
Foto: Gintautas Miknevičius
• • • • • • • • • • • •Vytauto Raubos kapas Eigulių kapinėse, Kaune 2019 m.
Foto: Gintautas Miknevičius
• • • • • • • • • • • •


Fotografijos iš www.plienosparnai.lt ir Lietuvos aviacijos muziejaus fondų.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis