Ramutis (Ramanauskas) Petras
1901-1928


1901 02 22 Belevičiųk., Veiverių vls, Marijampolės aps. gimė Ramutis (Ramanauskas) Petras. Baigė g-jos 5 klases ir mokytojų seminarijos 2 kursus.

1919 01 08 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėst. pulko kulkosvaidžių komandą.

1919 03 10 pasiųstas į Karo mokyklą.

1919 07 06 ją baigus (I laida) suteiktas karužo laipsnis, paskirtas Ukmergės bataliono (nuo 1919 12 10 8 pėst. pulkas) 2 kuopos jaun. karininku.

1919 08 12 - 1920 01 05 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 08 25 mūšyje prie Salako sužeistas.

1919 09 13 pagal Lietuvos kariuomenės laipsnių įstatymą karužo laipsnis pakeistas į leitenanto.

1919 10 05 paskirtas 4 kuopos, vėliau ats. kuopos jaun. karininku.

1920 08 25 – mokomosios kuopos jaun. karininku, 10 12 – ats. kuopos vadu.

1923 05 18 pakeltas į vyr. leitenantus.

1923 07 01 paskirtas 4 kuopos.

1924 06 03 – 5 kuopos vyr. karininku.

1925 09 01 – 5 kuopos vadu.

1925 10 20 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 1 eskadrilės rastvedžiu-iždininku.

1927 01 15 pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Tarnavo Kauno rezervo policijoje režimo v-ku.

1928 06 23 mirė.


Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1931).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis