Putna KlemensasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1917-1943


1917 02 01 Žemaitkiemio dvare ir vls., Ukmergės aps. gimė Putna Klemensas.

1935 08 28 baigė Ukmergės g-ją įstojo į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas kavalerijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 1 husarų pulko sunkiųjų kulkosvaidžių eskadrono būrio vadu.

1939 09 15
baigė 8 mėn. oro žvalgų kursus prie Karo aviacijos.

1939 11 18 perkeltas į Karo aviaciją.

1940 08 15 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas 2 eskadrilės karo lakūnu.

1940 08 21 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1940 08 24 pakeltas į leitenantus.

Iki 1940-06-15 Klemensas Putna Karo aviacijoje skraidė 84 val. 05 min.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atskirosios aviaeskadrilės Ukmergėje vyr. oro žvalgu. Kilus Vokietijos – SSRS karui buvo priverstas pasitraukti į Rusiją. Tarnavo Omsko karo m-loje skraidymo instruktoriumi.

1943 10 27 žuvo aviakatastrofoje virš Omsko, palaidotas Omsko kapinėse.

Žmona – Elena Našlėnaitė (susituokė 1940).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis