Nidos sklandymo mokykla


Nidos sklandymo mokyklos istorija fotografijose

Didžioji Nidos kopa laukia sklandytojų...
Paspaudus paveikslėlis padidės
Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": Į Nidą plaukė devyni vyrukai. Be Broniaus, čia buvo ir daugiau ištikimų sparno draugų - Butkevičius, Antanas Paknys, Ašmenskas, Miliūnas, Mozė Aronzonas, Jurgis Steikūnas, Dovydaitis. Bronius išsiėmė užrašų knygutę ir įrašė: "1933 metų rugpiūčio 2 diena, 14 valanda."
Paspaudus paveikslėlis padidės
Šalanda pajudėjo Nemunu žemyn 1933 m. rugpjūčio 2 d.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": "Nidos prieplaukoje švelni kranto banga liūliavo daug mažų ir didelių laivų. Greta dervuotų dorių suposi grakščios baltos jachtos, nušveistos ir nublizgintos, kaip brangūs papuošaliukai" Nidos prieplauka 1933 m. Iš
Paspaudus paveikslėlis padidės
Pilami Nidos angaro pamatai 1933 m. Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": Kažkas pasiūlė surašyti nepaprastą raštą, visiems pasirašytiir, užlakavus stiklo butelyje, įmūryti į pirmą betono bloką. Po tūkstančio metų ras palikuonys ir žinos kas įkūrė šią žmonių-paukščių stovyklą. Visi vienbalsiai pritarė. Butelis lėtai nugrimzdo į žalsvą košę...
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nidos angaro fermų montavimas 1933 m. Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": Bronius išsitraukė popieriuką ir ėmė braižyti angaro stogo konstrukciją. Fermos bus savotiškos. Medinės, lenktos. Reik gerai paskaičiuoti fermų varžtus, numatyti, kiek žiemą sniego guls ant stogo, ar nesugniuš jis ir nesuslėgs į blyną sklandytuvų...
Paspaudus paveikslėlis padidės
Montuojama paskutinė Nidos angaro ferma 1933 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Angaro statytojai iškėlė vainiką 1933 m
Paspaudus paveikslėlis padidės
Pirmaisiais Nidos Sklandymo mokyklos metais gyventi teko palapinėse... Šalia palapinės mokyklos instruktoriaus G.Radvenio - Heindrikio motociklas, kuriuo jis atvyko į Nidą.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvai: Sakalas, T-1 ir "Gandrai" prie angaro 1933 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Bronius Oškinis šalia pirmojo savo sklandytuvo T-1. Plačiau apie B.Oškinį
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai prie T-1 Nidoje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Instruktorius ir mokinys prieš skrydį T-1
Paspaudus paveikslėlis padidės
T-1 ore!
Paspaudus paveikslėlis padidės
Antvėjyje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Antvėjyje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Pradedantiems sklandytojams tokios avarijos neretos... Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": Jis tūpė kiek per staigiai ir nosimi įsmigo į smėlį. T-1 apsivertė. Visi nejuokais išsigando, bet Bronius, apžiūrėjęs nukentėjusį sklandytuvą, nuramino - susiglamžė tik posūkio vairo lankelis...
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nuo kopos skrieja Sakalas. Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": "Sakalas" lengvai pakilo ir kryptelėjęs nušliaužė išilgai kopos. Čia pat, už kelių šimtų metrų, ant didžiosios kopos styrojo įbestas stulpelis. Dviejų valstybių sienos ženklas. Už jo - Vokietija. Instruktorius nuskrido iki stulpo, apsigręžė, sugrįžo, vėl apsigręžė. Taip jis ir vingiavo vienon ir kiton pusėn, laikomas kylančių srovių...
Paspaudus paveikslėlis padidės
Po trumpučių svaigaus skrydžio akimirkų - ilga kelionė atgal ant kopos...
Paspaudus paveikslėlis padidės
O jei tempiant sklandytuvą simuliuosi...Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": Jei simuliantų atsirasdavo kopose (neitin malonu tempti sklandytuvą į kalną!), tokiam būdavo taikomas "C startas": nusižengėlis įsiūbuojamas ir sviedžiamas nuo kopos viršūnės. Į minkštą smėlį neužsigausi, tik kvapą užgniaužia skridimas prarajon...
Paspaudus paveikslėlis padidės
Agurkas ....
Paspaudus paveikslėlis padidės
Apeigos. Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": Atsirado ir "Didžiojo oro pirato kalavijas". Jis buvo įteikiamas palaužusiam sklandytuvą. Įteikiamas iškilmingai, visiems susirinkus pietų ar vakarienės. "Oro piratų taryba" visiems stovint perskaitydavo apdovanojimo aktą ir užkabindavo medinį kalaviją. Iš gėdos raudonuojantį sklandytoją būrelis lydėdavo bendrabutin, "didvyris" kalaviją kabindavo prie savo lovos...
Paspaudus paveikslėlis padidės
Statomas Nidos sklandymo mokyklos bendrabutis 1934 m. Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": Architektas Vytautas Landsbergis - Žemkalnis buvo padaręs Nidos sklandymo mokyklos projektėlį. Tai nemažas, šviesus namelis su dideliu stikliniu langu į Nidos kopas. Salė - valgykla, miegamieji penkiasdešimt dviem žmonėm, virtuvė, sandėliukas.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Statomas Nidos sklandymo mokyklos bendrabutis 1934 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Statomas Nidos sklandymo mokyklos bendrabutis 1934 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvas prie angaro. Dešinėje matosi Nidos sklandymo mokyklos bendrabučio statyba 1934 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Bebaigiamas statyti Nidos sklandymo mokyklos bendrabutis 1934 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nidos sklandymo mokyklos bendrabučio fasadas 1934 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nidos sklandymo mokyklos bendrabutyje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nidos sklandymo mokyklos valgykloje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nidos sklandymo mokyklos valgykloje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Mokyklos kieme sklandytuvai
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvai, sklandytojai prie Nidos sklandymo mokyklos angaro
Paspaudus paveikslėlis padidės
Ruošiami "Gandrai"
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai šalia angaro, prie sklandytuvo T-1
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvai prie Nidos sklandymo mokyklos angaro
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai Nidos sklandymo mokykloje. Centre instruktorius Gregorius Heidrikis - Radveinis.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai prie sklandytuvo T-2. Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": Visą žiemą Bronius triūsė prie T-2. Tai naujos konstrukcijos skraidantis aparatas su pusiau dengtu liemeniu - kabina.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai Nidos sklandymo mokykloje. Centre instruktorius Gregorius Heidrikis - Radveinis.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Prie sklandytuvo Nidos sklandymo mokyklos instruktorius Gregorius Heidrikis - Radveinis. Plačiau apie Gregorijų Heidrikį - Radveinį
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai prie T-1
Paspaudus paveikslėlis padidės
Atokvėpio minutė ant kopos, po "Gandro" sparnu
Paspaudus paveikslėlis padidės
Šalia Nidos sklandymo mokyklos angaro tvarkomas sklandytuvo T-1 liemuo
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai ir instruktorius G.Radvenis - Heidrikis prie sklandytuvo T-2 1934 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai šalia sklandytuvo T-2. 1934 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvų remontas ir gamyba Nidoje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvų remontas ir gamyba Nidoje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvų remontas ir gamyba Nidoje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvai Nidos sklandymo mokykloje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai. Centre: R.Putra
Paspaudus paveikslėlis padidės
A.Gustaičio vizitas į Nidą su lėktuvu ANBO-IV. Plačiau apie vizitą
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai į kopą tempia "Gandrą". Iš J.Dovydaičio knygos "Žmogaus Sparnai": Ratukais užtempė sklandytuvą ant kopos. Tais pačiais Broniaus konstrukcijos ratukais, kurie jau pasitarnavo Pažaislyje. Jo ašis kažkokio seno "Albatroso", o nedidelio diametro ratai irgi seno lėktuvo. Ant jų skersai uždėtos lentelės, kad ratlankiai nesmigtų į purų smėlį.
Paspaudus paveikslėlis padidės
"Gandras" velkamas į kopą
Paspaudus paveikslėlis padidės
Paruošta! Ištempt! Leist! "Gandro" startas
Paspaudus paveikslėlis padidės
Paruošta! Ištempt! Leist! "Gandro" startas
Paspaudus paveikslėlis padidės
Skrenda "Gandras"
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvas "Gandras" ant kopos
Paspaudus paveikslėlis padidės
Kopoje prie vėliavėlės
Paspaudus paveikslėlis padidės
Ruošiamasi skristi. Mokiniai prie sklandytuvo MO-1
Paspaudus paveikslėlis padidės
Tuoj kilsiu! Sklandytuvas MOG
Paspaudus paveikslėlis padidės
Ore sklandytuvas MOG
Paspaudus paveikslėlis padidės
VirŠ kopos sklandytuvas MO
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytuvų rikiuotė
Paspaudus paveikslėlis padidės
Ir vėl ilga kelionė į viršų...
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nutūpta prie pat marių
Paspaudus paveikslėlis padidės
"Uodas" tempiamas į kopą
Paspaudus paveikslėlis padidės
Sklandytojai paradinėmis uniformomis rikiuotėje
Paspaudus paveikslėlis padidės
Vaišių stalas Nidos sklandymo mokykloje 1936 m.
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nidoje svečiai: LAK lėktuvai DH.82 "Tiger Moth" ir Bucker-133 "Jungmeister"
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nidoje svečiai: šalia sklandytuvo "Falke", LAK malūnsparnis Avro Cierva C.30A
Paspaudus paveikslėlis padidės
Nidos sklandymo mokykla iš oro
Paspaudus paveikslėlis padidės


Didelis ačiū Gyčiui, Benui ir kitiems kurių dėka galime matyti šias istorines fotografijas. Visa Lietuvos sklandymo istorija www.VGC.lt
Fotografijos iš LAM fondų
Albumą parengė N.Korbutas 2010 rugpjūčio 15 d.


GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis