Alberts Balodis

Kpt. ltn. Alberts Balodis, Latvijos karo aviacijos lakūnas, apdovanotas garbės ženklu „Plieno Sparnai” (1935 07 20).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis