Petrikas KazysKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1918-1996


1918 06 09 gimė Petrikas Kazys Dvarelių k. Kavarsko vls., Ukmerges aps.

1933 08 29 baigė Anykščių vid. mokyklą.

1937 09 01 – baigė Ukmergės g-ją.

1937 09 28 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1940 08 19
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą baigė Karo mokyklą. (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją 4 eskadriles lakūnu žvalgu.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK 29 atsk. aviacijos eskadriles jaun. lakūnu žvalgu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1950 antrosios sovietines okupacijos metu su tėvais ištremtas. Grįžęs į Lietuvą gyveno Dabužių k., Anykščių. r. Vėliau išvyko į Rusiją.

1996 01 02 mirė Užkarpateje
.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis