Lakūnų vizitai į užsienį


Oficialūs Lietuvos Karo aviacijos lakūnų vizitai
į užsienį su lėktuvais


• Į MASKVĄ 1930 M.
Pirmasis oficialus Lietuvos Karo aviacijos vizitas Užsienyje. Skrydis į Maskvą 1930 rugpjūčio 18 - 23 dienomis. Lėktuvai Ansaldo A.120. Skrydyje dalyvavo pilotai mjr. inž. A. Gustaitis, mjr. L. Peseckas ir kpt. J. Garolis; žvalgai — kpt. V. Jablonskis, kpt. J. Špokevičius ir mechanikas I. Šukys.

• PER PABALTIJO VALSTYBES 1933 M.
ANBO IV demonstracinis skrydis per Pabaltijo valstybes. Lėktuvo įgula: pilotas - lėktuvo konstruktorius plk. Itn. inž. Gustaitis ir žvalgas, aviacijos mokyklos karininkų klasės vedėjas mjr. Jablonskis. Skridimo maršrutas : Kaunas — Ryga — Talinas — Helsinkis.

• APLINK EUROPĄ 1934 M.
Legendinis Skrydis aplink Europą trimis ANBO. 1934 m. birželio 25 - liepos 19 dienomis nuskrista 10 000 kilometrų, aplankyta 12 Europos valstybių. Lėktuvai ANBO-IV Nr.61, Nr.62, Nr.63. Skrydžio dalyviai: pilotas Antanas Gustaitis, žvalgas Juozas Namikas, pilotas Jonas Liorentas, žvalgas Romualdas Marcinkus, pilotas Jonas Mikėnas ir mechanikas Kazys Rimkevičius.

• LATVIJOJE 1937 M.
Karo Aviacijos lakūnų vizitas Latvijoje 1937 m. rugsėjo 1 - 3 dienomis. Skrista 9 lėktuvais: 3 žvalgybiniai ANBO-41 ir 6 naikintuvai Dewoitine D.501.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis