Projektas DATOS


SAUSIS


• 1941 m.sausio 1 dieną A. Gustaitis paleidžiamas į atsargą.
• 1985 m. sausio 2 dieną mirė plk.ltn. Vsevolodas Šenbergas.
• 1902 m. sausio 3 dieną gimė kpt. Kazys Mintautas(Blusis).
• 1935 m. sausio 3 dieną įvyko pirmosios neoficialios aviamodelių varžybos Lietuvoje.
• 1999 m. sausio 4 dieną mirė plk. ltn. Kazys Mikolajūnas.
• 1903 m. sausio 5 dieną gimė plk. ltn. Narcizas Tautvilas – Ferensas.
• 1896 m. sausio 8 dieną gimė Steponas Darius.
• 1948 m. sausio 13 dieną Amerikoje lėktuvo DC-3 katastrofoje žuvo lėktuvo pilotas, žymus Amerikos lietuvis Paulius Šaltenis.
• 1991 m. sausio 13 dieną mirė mjr. Vitalis Milevičius.
• 1911 m. sausio 13 dieną gimė kpt. Vytautas Žižys.
• 1940m. sausio 14 dieną Antanas Gustaitis išrinktas Lietuvos šaulių sąjungos aviacijos būrio pirmuoju garbės šauliu.
• 1969 m. sausio 15 dieną mirė mjr. Juozas Vaičius.
• 1940 m. sausio 16 dieną mjr. Jonas Adomaitis paskirtas 7-osios eskadrilės vadu ir (laikinai) II (naikintuvų) grupės vadu.
• 1993 m. sausio 17 dieną mirė mjr. Vytautas Čemarka.
• 1966 m. sausio 17 dieną mirė kpt. Bronius Kuzma(Kuzmickas).
• 1899 m. sausio 18 dieną gimė gen. štabo plk. Juozas Rapšys.
• 2001 m. sausio 19 dieną mirė plk. Česlovas Januškevičius.
• 1970 m. sausio 21 dieną mirė Tomas Zauka.
• 1908 m. sausio 23 dieną gimė mjr. Petras Masys.
• 1911 m. sausio 23 dieną gimė sklandytuvų kūrėjas Balys Karvelis.
• 1906 m. sausio 25 dieną gimė mjr. Juozas Vaičius.
• 1908m. sausio 26 dieną gimė kpt. Vaclovas Žukas.
• 1919 m. sausio 26 dieną gimė LAK sklandytojas, išeivijos lakūnas S.Čekanauskas.
1928 m. sausio 26 d. kapitonas Vladas Morkus pirmasis Lietuvos aviacijoje atliko šuolį parašiutu.
• 1939 m. sausio 27 dieną plk. ltn. Narcizas Tautvilas –Ferensas paskirtas Karo aviacijos 1-osios (žvalgybos) grupės vadu
• 1919m. sausio 28 dieną į Aviacijos mokyklą priimtas Vytautas Rauba.
• 1920m. sausio 29 dieną gimė rekordinių aviamodelių kūrėjas Petras Motiekaitis.
• 1908m. sausio 30 dieną gimė kpt. Juozas Žilys.
• 1942m.. sausio 30 dieną mirė aviacijos vyresnysis leitenantas Eugenijus Šalkauskas.
• 1919m. sausio 30 dieną Konstantinas Fugalevičius paskirtas aviacijos būrio vadu.
• 1929 m. sausio 31 dieną Čikagoje, S.Dariaus iniciatyva įsteigtas Vyties Aeroklubas.
1939m. sausio 31 dieną Antanas Sidabras paskirtas Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės vadu.
1993 m. sausio 30 dieną mirė kpt. Kazys Rimas.VASARIS• 1894m. vasario 1 dieną gimė Aviacijos mokyklos vadas Jonas Martynas Laurinaitis.
• 1949 m. vasario 2 dieną žuvo partizanas, aviacijos kapitonas Albinas Tindžiulis.
• 1902 m vasario 4 d. gimė mjr. Jonas Adomaitis.
• 1921 metų vasario 5 d. Jurgiui Dobkevičiui pirmąjam suteiktas karo lakūno vardas.
• 1927m. vasario 5 dieną iš Aviacijos viršininko pareigų atleistas generolas leitenantas Juozas Kraucevičius.
• 1910 m. vasario 5 dieną gimė kpt. Jonas Grincius.
• 1923m. vasario 6 dieną Mokomosios oro eskadrilės vadu paskirtas ltn. Antanas Gustaitis.
• 1993 m. vasario 9 dieną mirė mjr. Antanas Kutka.
• 1923 m. vasario 10 d. gimė inžinierius, lakūnas, aviacijos istorikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas Edmundas Jasiūnas
•1899 m. vasario 12 d. gimė mjr. Eugenijus Kraucevičius.
• 1900 m. vasario 12 d. gimė kpt. Leonas Taunys.
• 1995 metų vasario 13 d. mirė Vytautas Dovydaitis.
• 1919 m. vasario 14 d. buvo paimtas prie Jiezno nutūpęs bolševikų lėktuvas Sopwith „1½ Strutter“.
• 1945 m. vasario 14-15 dienomis, Drezdeno bombardavimo metu mirė mjr. Vytautas Gricevičius.
• 1894 m. vasario 15 dieną gimė plk. ltn. Kazys Mikolajūnas.
• 1901m. vasario 16 dieną gimė kpt. Klemas Martinkus.
• 1918m. vasario 16 dieną paskelbta Lietuvos Respublikos Nepriklausomybė.
• 1898m. vasario 16 dieną gimė mjr. Vytautas Jablonskis.
• 1912m. vasario 19 dieną gimė Viktoras Ašmenskas.
• 1996 m. vasario 20 dieną mirė vrš. Romanas Mažonas.
• 1908 m. vasario 21 dieną gimė kpt. Vladas Šlikas.
• 1959 m. vasario 21 dieną mirė mjr. Antanas Ulpa.
• 1919m. vasario 24 dieną į Aviacijos dalį priimtas vokietis lakūnas Fricas Šulcas.
• 1940 m. vasario 24 d. Šaulių sąjunga iš LAK perėmė Aukštagirio sklandymo mokyklą (nuoroda į vgc.lt).
• 1898m. vasario 25 dieną gimė plk. ltn. Viktoras Reimontas.
• 1919m. vasario 27 dieną į Kauną pargabenti aštuoni LVG C. VI.
• 1947m. vasario 28 dieną. Gottingene mirė plk.ltn. Viktoras ReimontasKOVAS


• 1921m. kovo 1 d. pradėta formuoti 2-oji oro eskadrilė.
• 1919m. kovo 3 dieną F. Šulcas ir K. Fugalevičius skrisdami žvalgybon nufotografavo Vilnių.
• 1964m. kovo 4 dieną mirė generolas leitenantas Juozas Kraucevičius.
• 1900m. kovo 4 dieną gimė gen.št. plk.ltn. Juozas Jankauskas.
• 1941m. kovo 6 dieną padaryta paskutinė A. Gustaičio nuotrauka.
• 1938m. kovo 6 dieną į Pajuostį perkeltos 6-oji ir 8-oji žvalgybos eskadrilės.
• 1935 m. kovo 7 d. kpt. Juozas Česonis paleistas į atsargą.
• 1920m. kovo 10 dieną be leidimo skrisdamas per Lietuvą , virš Kauno aerodromo buvo pašautas vokiečių dvimotoris bombonešis Friedrichshafen g. IIIa.
• 1902 m. kovo 10 dieną gimė kpt. Vincas Karalius.
• 1948m. kovo 11 dieną mirė mjr. Antanas Stašaitis.
• 1919m. kovo 12 dieną įkurta savarankiška kariuomenės dalis - Aviacija.
• 1919 m. kovo 12 dieną įkurta aviacijos mokykla.
• 1927m. kovo 12 dieną Stasys Pundzevičius paskirtas Karo Aviacijos vadu.
• 1971 m. kovo 14 dieną mirė kpt. Juozas Česonis.
• 1949 m. kovo 15 dieną lageryje žuvo mjr. Antanas Kalniūnas (Zagurskis).
• 1899m. kovo 17 dieną gimė gen. štabo plk. ltn. Mykolas Mačiokas.
• 1900m. kovo 23 dieną gimė karo lakūnas vyr. ltn. Jurgis Dobkevičius.
• 1916 kovo 24 dieną gimė Karo lakūnas, aviacijos pusk. Povilas Brunius.
• 1926m. metų kovo 25 dieną nuo džiovos mirė vyr. ltn. J. Pranckevičius.
• 1904 m. kovo 25 dieną gimė kpt. Mykolas Leonaitis(Leončikas).
• 1940m. kovo 25 dieną mirė plk. ltn. Antanas Mačiuika.
• 1929m. kovo 26 dieną aviacijos motoristai, išlaikė egzaminus ir užbaigė „lėktuvų prižiūrėtojų“ kursus.
• 1898m. kovo 26 dieną gimė brg.gen. Antanas Gustaitis.
• 1991 m. kovo 28 dieną mirė kpt. Jonas Kazokaitis.
• 1944m. kovo 29 dieną kpt. R. Marcinkus sušaudytas.
• 1948 m. kovo 29 dieną mirė kpt. Mykolas Leonaitis(Leončikas).
• 1879m. kovo 31dieną gimė Aviacijos viršininkas generolas leitenantas Juozas Kraucevičius.


BALANDIS


• 1920 m. balandžio 1d. gimė Vytautas Dovydaitis, Lietuvos žurnalistas, aviatorius.
1923m. balandžio 1d. pradėta formuoti 3-oji oro eskadrilė.
• 1923m. balandžio 1d. 3-os eskadrilės vadu skiriamas A. Stašaitis.
• 1931m. balandžio 1 dieną J. Špokevičius paskirtas fotolaboratorijos vedėju.
• 1966m. balandžio 4 dieną mirė pirmasis lietuvis lakūnas instruktorius Pranas Hiksa.
• 1910 m. balandžio 4 dieną gimė kpt. Kazys Rimas.
• 1904 m. balandžio 6 dieną gimė plk.ltn. Balys Brazys(Brazauskas).
• 1932 m. balandžio 7 d. Įsakymui Kariuomenei Nr. 24 buvo patvirtintas „Plieno sparnų“ garbės ženklo statutas.
• 1988m. balandžio 7 dieną mirė mjr. J. Mikėnas.
• 1919m. balandžio 8 dieną plk.ltn Leonardas Peseckas priimtas į Karo aviacijos mokyklą.
• 1936m. balandžio 9 dieną Leonardui Peseckui suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
• 1967 m. balandžio 9 d. Čikagoje įsteigtas Amerikos lietuvių aero klubas.
• 1935 m. balandžio 13 d. priimtas Orinio susisiekimo įstatymas.
• 1972 m. balandžio 14 dieną mirė mjr. Stasys Jakštys.
• 2000 m. balandžio 15 dieną mirė kpt. Juozas Nausėda.
• 1914 m. balandžio 18 dieną gimė vyr. pusk. Pranas Kuosaitis.
• 1901m. balandžio 19 dieną gimė vyr. leitenantas Vincas Bartuška.
• 1936 m. balandžio 19 d. Kauno aerodrome atlikti pirmieji BrO-3 skrydžiai.
• 1895 m. balandžio 21 dieną gimė mjr. Stasys Jakštys.
• 1898 m. balandžio 21 dieną gimė mjr. Vincas Švitris.
• 1908 m. balandžio 22 dieną gimė kpt. Jurgis Draugelis.
• 1955 m. balandžio 23 dieną mirė kpt. Kazys Mintautas(Blusis).
• 1900 m. balandžio 28 dieną gimė mjr. Vitalis Milevičius.
• 1938m. balandžio 27 d. žuvo psk. K. Smetona.GEGUŽĖ


• 1922m. gegužės 1 dieną Kaune pradėjo leistis „Deruluft“ lėktuvai.
• 1927m. gegužės 1 dieną įkurtas LAK.
• 1892m. gegužės 2 dieną gimė Aviacijos dalies vadas Vincas Gavelis.
• 1904 m. gegužės 3 dieną gimė kpt. Juozas Nausėda.
• 1938 m. gegužės 4 dieną Kazys Rimas pakeltas į kapitonus.
• 1933 m. gegužės 6 dieną įvyko lėktuvo "Lituanica" krikštynos.
• 1907 m. gegužės 8 dieną gimė kpt. Stasys Jasiunskas.
• 1923 m. gegužės 8 dieną Steponas Darius savarankiškai pakilo su Alb. C.III.
• 1920m. gegužės 12 dieną žuvo leitenantas Vytautas Rauba.
• 1902 m. gegužės 14 dieną gime kpt. Juozas Česnonis.
• 1903 m. gegužės 14 dieną gimė kpt. Vytautas Digrys.
• 1919m. gegužės 15 dieną Pranas Hiksa įstoja į Aviacijos dalį.
• 1919m. gegužės 15 dieną P. Soltanui pavesta organizuoti fotolaboratorija.
• 1929m. gegužės 15 dieną J. Šimoliūnas A. Gustaičiui perdavė Aviacijos parko viršininko pareigas.
• 1939 m. gegužės 15 dieną iš lėktuvo Ansaldo A-120 iškrito ir žuvo puskarininkis Pranas Tamošaitis.
• 1931 m. gegužės 16 dieną lėktuvo Letov Š.20L žuvo vyr. leitenantas Erikas Mačkus.
• 1929 m. gegužės 17 dieną, Karo Aviacijoje, išėjo įsakymas apie privalomus skraidymus su parašiutais.
• 1901m. gegužės 18 dieną gimė plk. ltn. Antanas Gavelis.
• 1986 m. gegužės 18 dieną mirė mjr. Liudas Zibavičius.
• 1907 m. gegužės 19 dieną gimė kpt. Andrius Staugaitis.
• 1936 m. gegužės 20 dieną lėktuvu FIAT. CR. 20 žuvo kapitonas Povilas Nakrošis.
• 1897m. gegužės 23 dieną gimė pirmasis lietuvis lakūnas instruktorius Pranas Hiksa.
• 1930 m. gegužės 24 dieną lėktuvu SVA-10 žuvo vyr.pusk. Vladas Ačas.
• 1913 m. gegužės 25 dieną gimė jaunesnysis leitenantas Vladas Murmulaitis.
• 1937 m. gegužės 25 dieną puskarininkis Alfonsas Strazdonis(Drazdauskas) išskrido savarankiškai.
• 1931 m. gegužės 27 dieną ant stovinčio aerodrome lėktuvo Alb. B.IIa, kuriuo mokėsi skraidyti II civilinių lakūnų laida, užlėkė Karo aviacijos lėktuvas LVG. C.VI.
• 1921 m. gegužės 29 dieną Kauno aerodrome surengta pirmoji aviacijos šventė.
• 1976 m. gegužės 29 dieną mirė plk. ltn. Leonardas Peseckas.
• 1900 m. gegužės 29 dieną gimė mjr. Bronius Vaivada.BIRŽELIS


• 1925m. birželio 2 dieną Leonardui Peseckui suteiktas Karo lakūno vardas.
• 1901 m. birželio 4 dieną gimė mjr. Antanas Kalniūnas (Zagurskis).
• 1903 m. birželio 3 dieną gimė kpt. Aleksas Mariūnas (Mejeris).
• 1925m. birželio 6 dieną į Kauną atgabenti Čekoslovakiški naikintuvai Letov Š-20L „Šmolik“.
• 1905 m. birželio 6 dieną gimė kpt. Norbertas Adomkaitis Adomkevičius.
• 1926m. birželio 8 dieną pilotuodamas lėktuvą Dobi-III aviakatastrofoje žuvo Jurgis Dobkevičius.
• 1968 m. birželio 10 dieną mirė mjr. Kazys Šimkus.
• 1940m. birželio 13 dieną sudaužytas Fiat CR. 20(pilotas: mokinys lakūnas Janulevičius).
• 1908 m. birželio 14 dieną gimė vrš. Juozas Jasys(Jacevičius).
• 1979 m. birželio 14 dieną mirė kpt. Aleksas Mariūnas (Mejeris).
• 1921m. birželio 15 dieną aviakatastrofoje žuvo j. inž. Eduardas Vacetas.
• 1939 m. birželio 17 dieną į jūrą nukrito lėktuvas Avro 626 (Nr. 703) .
• 1981 m. birželio 17 dieną mirė kpt. Vincas Karalius.
• 1932 m. birželio 18 dieną Darius ir Girėnas iš Pal-Waukee bendrovės nusipirko Bellanca CH-300 Pacemaker.
• 1907 m. birželio 20 dieną gimė plk.ltn. Feliksas Vaitkus.
• 1932m. birželio 21 dieną į Zoknius perkelta 4-oji eskadrilė.
• 1980 m. birželio 21 dieną mirė mjr. Alfonsas Svilas.
• 1963m. birželio 22 dieną mirė kpt. Vaclovas Žukas.
• 1941 m. birželio 23 dieną pašautas mjr. Jurgio Kovo(Kopukovo) pilotuojamas ANBO-41. Lakūnas žuvo.
• 1941 m. birželio 23 dieną žuvo kpt. Albinas Bulvičius.
• 1942m. birželio 24 dieną sušaudytas Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės vadas, gen. št. plk. Antanas Sidabras.
• 1934 m. birželio 25 dieną prasidėjo legendinis ANBO-IV skrydis aplink Europą.
• 1894 m. birželio 27 dieną gimė mjr. Vytautas Gricevičius.
• 1897m. birželio 27 dieną gimė kpt. V. Morkus.
• 1941m. birželio 26-27 dieną Červenėje sušaudytas Jonas Špokevičius.
• 1921m. birželio 29 dieną Oro laivynas pavadintas Aviacija.
• 1926m. birželio 29 dieną Kaune lankėsi prancūzų žvalgybinis lėktuvas Loire-Gordou-Leseurre 32-C1.


LIEPA


• 1931m. liepos 1 dieną įkurta Karo aviacijos Zoknių įgula.
• 1984m. liepos 2 dieną mirė plk. ltn. Antanas Gavelis.
• 1935m. liepos 2 dieną Kaune buvo surengtos pirmosios aviacijos modelių varžybos.
• 1929m. liepos 2 dieną vyr. psk. Jonas Stankūnas su lėktuvu LVG C-VI pirmą kartą išskrido savarankiškai.
• 1940m. liepos 2 dieną mjr. Kazys Šimkus išleistas į atsargą.
• 1929m. liepos 4 dieną vyr. psk. Vladas Ačas savarankiškai išskrido lėktuvu Alb. B. II.
• 1922 m. liepos 4 dieną Antanas Stašaitis baigė aukštojo pilotažo kursus.
• 1928 m. liepos 5 dieną Vytautas Jablonskis baigė Paryžiaus Aukštąją aeronautikos mokyklą.
• 1939 m. liepos 6 dieną gen.št. plk. ltn. Juozas Jankauskas perkeltas į Kariuomenės štabo III sk. ir paskirtas Mobilizacijos skyriaus viršininku.
• 1921m. liepos 9 d. vrš. Jonas Kačiušis išskrido savarankiškai.
• 1991 m. liepos 12 dieną mirė plk.ltn. Jonas Liorentas.
• 1923m. liepos 13 dieną dvimotoris bombonešis Friedrichshafen g. IIIa. Pilotuojamas ltn. A. Gustaičio sudužo.
• 1923m. liepos 13 dieną J. Dobkevičius lėktuvu Halb. CL. IV apsivertė ir apgadino lėktuvą.
• 1933m. liepos 13 dieną lėktuvu Fokker D VII žuvo ltn. Albinas Stukas.
• 1925m. liepos 14 dieną išbandytas vyr.ltn. A. Gustaičio mokomasis lėktuvas ANBO.
• 1940m. liepos 14 dieną areštuotas mjr. Jonas Špokevičius.
• 1932m. liepos 14 dieną į orą pakilo lėktuvas ANBO-IV (Nr.52)
• 1932m. liepos 16 dieną V. Murmulaitis, lėktuvu Albatros B. II išskrido savarankiškai.
• 1933m. liepos 17 dieną perskridę Atlantą žuvo kpt. S. Darius ir S. Girėnas.
• 1926m. liepos 18 dieną Kaune įvyko Aviacijos šventė.
• 1928 m. liepos 18 dieną žuvo vyr. ltn. J. Tumelis ir vyr. psk. M. Mažonas.
• 1929m. liepos 21 dieną sumontuotas ir išrikiuotas pirmasis A.120 dešimtukas.
• 1935m. liepos 21 dieną įvyko 16-oji Karo aviacijos šventė.
• 1907m. liepos 22 dieną gimė kpt. Romualdas Marcinkus.
• 1912 m. liepos 22 dieną gimė vrš. Romanas Mažonas.
• 1913 m. liepos 23 dieną gimė vrš. Konstantinas Liuberskis.
• 1928m. liepos 23 dieną pirmą kartą virš Kauno lėktuvas vilko taikinį.
• 1936 m. liepos 23 dieną Gregoriui Radveiniui(Heidrikiui) suteiktas kapitono laipsnis.
• 1899 m. liepos 24 dieną gimė mjr. Antanas Motuzas.
• 1972 m. liepos 24 dieną mirė gen. štabo. plk. Juozas Rapšys.
• 1922m. liepos 25 dieną Steponas Darius mokomojoje eskadrilėje pradėjo mokytis lakūno įgūdžių.
• 1956 m. liepos 26 d. nuo širdies smūgio mirė plk.ltn. Feliksas Vaitkus.
• 1980 m. liepos 26 dieną mirė kpt. Jurgis Draugelis.
• 1933m. liepos 27 dieną Leonardas Peseckas paskirtas Zoknių įgulos vadu.
• 1982m. liepos 27 dieną mirė majoras Vincas Švitris.
• 1906 m. liepos 31 dieną gimė kpt. Petras Vedeika.
RUGPJŪTIS


• 1925m. rugpjūčio 1 dieną pradėta formuoti 4-oji oro eskadrilė.
• 1933m. rugpjūčio 2 dieną Kaune lankėsi britų hidroplanas „Saro Cloud“.
• 1967m. rugpjūčio 3 dieną mirė gen.št.plk.ltn. Juozas Jankauskas.
• 1927m. rugpjūčio 5 dieną lėktuvu Breguet XIX Kaune lankėsi Alfredas ir Rene de Vitrolles.
• 1989m. rugpjūčio 6 dieną mirė gen. št. pulkininkas leitenantas Juozas Narakas.
• 1982 m. rugpjūčio 9 dieną mirė mjr. Antanas Motuzas
• 1974m. rugpjūčio 9 dieną mirė kpt. Klemas Martinkus.
• 1901 m. rugpjūčio 11 dieną gimė plk. ltn. Jonas Liorentas.
• 1938m. rugpjūčio 12 dieną JAV lietuvis lakūnas Paulius Šaltenis Šaulių sąjungai perdavė Bruklino Dariaus ir Girėno klubo dovanotą lėktuvą Taylor „Cub“.
• 1932m. rugpjūčio 15 dieną atidaryta Pažaislio sklandymo mokykla.
• 1932 m. rugpjūčio 15 dieną pašventintas pirmasis lietuvių sklandytuvas T-1.
• 1896m. rugpjūčio16 dieną gimė Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės vadas, gen. št. plk. Antanas Sidabras.
• 1909 m. rugpjūčio 17 dieną gimė Kpt. Alfonsas Aušrūnas (Kvedaravičius).
• 1934m. rugpjūčio 17 dieną V. Jablonskis paskirtas fotolaboratorijos vedėju.
• 1947 m. rugpjūčio 17 dieną mirė mjr. Eugenijus Kraucevičius.
• 1930m. rugpjūčio 18 dieną Lietuvos karo aviacijos delegacija su lėktuvais A. 120, lankėsi Maskvoje.
• 1973 m. rugpjūčio 18 dieną mirė plk.ltn. Narcizas Tautvilas – Ferensas.
• 1897m. rugpjūčio 20 dieną gimė mjr. Antanas Stašaitis.
• 1899 m. rugpjūčio 21 d. gimė civilinis lakūnas Tomas Zauka.
• 1893m. rugpjūčio 21 dieną gimė div. gen Stasys Pundzevičius.
• 1929m. rugpjūčio 22 dieną Kaune lankėsi švedų naikintuvas Junkers K.47.
• 1901m. rugpjūčio 22 dieną gimė kpt. Petras Lapienis.
• 1937m. rugpjūčio 23 dieną palaidoti ltn. A. Rinbutas ir j.psk. A. Palskys.
• 1939m. rugpjūčio 24 dieną su sklandytuvu EL-2-M "Šedy vlk" - "Šilkasparnis" žuvo LAK sklandytojas P.Kvietkauskas
• 1944m. rugpjūčio 24 dieną mirė kpt. Vladas Morkus.
• 1938m. rugpjūčio 24 dieną plk. ltn. Leonardas Peseckas išleistas į atsargą.
• 1898m. rugpjūčio 25 dieną gimė pulkininkas Vsevolodas Šenbergas.
• 1934m. rugpjūčio 26 dieną lėktuvu ANBO-II žuvo civilinis lakūnas Vaclovas Juodis.
• 1912 m. rugpjūčio 26 dieną gimė kpt. Alfonsas Pupelis.
• 1892 m. rugpjūčio 28 dieną gimė mjr. Antanas Ulpa.
• 1904 m. rugpjūčio 29 dieną gimėmjr. Albinas Bulvičius.
• 1960 m. rugpjūčio 30 dieną mirė kpt. Antanas Damijonaitis
• 1891m. rugpjūčio 31 dieną gimė Aviacijos dalies vadas majoras Charles Roderick Carr.RUGSĖJIS


• 1920m. rugsėjo 1 dieną Aviacijos Parko vadu paskirtas ltn. Juozas Grigiškis.
• 1920m. rugsėjo 1 dieną Aviacijos dalis pavadinta Aviacijos korpusu.
• 1934m. rugsėjo 1 dieną Leonardas Peseckas paskirtas 6-os eskadrilės vadu.
• 1963 m. rugsėjo 1 dieną mirė kpt. Vytautas Žižys.
• 1976 m. rugsėjo 2 dieną mirė mjr. Feliksas Tyškus.
• 1919m. rugsėjo 3 dieną nusišovė Konstantas Fugalevičius.
• 1933 m.rugsėjo 3 d. oficialiai atidaryta Nidos sklandymo mokykla.
• 1939m. rugsėjo 5 dieną pirmą kartą į orą pakilo ANBO-VIII ir pradėti lėktuvo bandymai.
• 1900 m. rugsėjo 7 dieną gimė kpt. Jurgis Tumavičius.
• 1996 rugsėjo 7 dieną mirė sklandytuvų konstruktorius Balys Karvelis
• 1908 m. rugsėjo 8 dieną gimė kpt. Juozas Vaičeliūnas.
• 1899m. rugsėjo 9 dieną gimė karo lakūnas Vytautas Rauba.
• 1905 m. rugsėjo 9 dieną gimė mjr. Kazys Šimkus.
• 1910 m. rugsėjo 9 dieną gimė sklandytuvų konstruktorius Antanas Paknys
• 1910 m. rugsėjo 11 dieną gimė kpt. Albinas Tindžiulis.
• 1998 m. rugsėjo 11 dieną mirė kpt. Jonas Grincius.
• 1891m. rugsėjo 13 dieną gimė aviacijos vyresnysis leitenantas Eugenijus Šalkauskas.
• 2003 m. rugsėjo 14 dieną mirė dim. j. ltn. Vladas Murmulaitis.
• 1899m. rugsėjo 15 dieną gimė plk.ltn. Leonardas Peseckas.
• 1933m. rugsėjo 15 dieną į orą pakilo pirmasis serijinis ANBO-IV egzempliorius(Nr.57).
• 1973 m. rugsėjo 15 dieną mirė mjr. Ignas Šešplaukis.
• 1895m. rugsėjo 16 d. gimė Amerikos lietuvis lakūnas Juozas Janušauskas (Joseph R. James).
• 1899m. rugsėjo 17 dieną gimė mjr. Jonas Mikėnas.
• 1999 m. rugsėjo 17 dieną mirė plk.ltn. Balys Brazys(Brazauskas).
• 1930m. rugsėjo 20 dieną Klaipedoje lankėsi britų hidroplanai Supermarine „Southampton“.
• 1935m. rugsėjo 21 dieną Leonardas Peseckas paskirtas Žvalgybos grupės vadu.
• 1935 m. rugsėjo 21 d. Feliksas Vaitkus lėktuvu „Lituanica II" pakilo iš New Yorko Floyd Benneto aerodromo ir rugsėjo 22 d. nuskridęs 5100 km nutūpė Airijoje prie Ballinrobe miestelio. Vaitkus įvykdė antrąjį transatlantinį lietuvių skridimą.
• 1920m. rugsėjo 22 dieną Aviacijos korpusas pavadintas Oro Laivynu.
• 1897 m. rugsėjo 23 dieną gimė kpt. Vladas Morkus.
• 1963m. rugsėjo 25 dieną mirė mjr. Vytautas Jablonskis.
• 1932m. rugsėjo 26 ir 29 dieną Kauno aerodrome lankėsi milžinas Junkers G.38
• 1919m. rugsėjo 28 dieną žuvo karo lakūnas vyr.ltn. Fricas Šulcas.
• 1966m. rugsėjo 25 dieną mirė Aviacijos mokyklos vadas Jonas Martynas Laurinaitis.
• 1909 m. rugsėjo 29 dieną gimė karo lakūnas kpt. Vaitiekus Steponkus - Steponkevičius.
• 1938m. rugsėjo 30 dieną mokinio lakūno pilotuojamas A. Mikučio ANBO-III leisdamasis susidūrė su LŠS lėktuvu Taylor „Cub“ .SPALIS


• 1928m. spalio 1 dieną vyr. ltn. K. Martinkus paskirtas fotolaboratorijos vedėju.
1920m. spalio 4 dieną lėktuvu LVG. C. VI bombarduodami Varėnos geležinkelio stotį pašauti karo lakūnas ltn. Juozas Kumpis ir žvalgas J. Pranckevičius.
1893m. spalio 4 dieną gimė transatlantinis lakūnas Stasys Girėnas.
1929m. spalio 5 dieną pirmą kartą į orą pakilo lėktuvas ANBO-III.
1920m. spalio 10 dieną nelaisvėje mirė karo lakūnas ltn. Juozas Kumpis.
1934m. spalio 12 dieną atidaryta Zoknių įgulos karininkų ramovė.
1901m. spalio 15 dieną gimė pulkininkas Česlovas Januškevičius.
1941m. spalio 16 dieną A. Gustaitis sušaudytas Maskvoje.
1904 m. spalio 17 dieną gimė mjr. Juozas Namikas.
1923m. spalio 20 dieną išbandytas lėktuvas Dobi-II.
1975m. spalio 20 dieną mirė mjr. J. Pyragius.
1980m. spalio 20 dieną mirė div. gen Stasys Pundzevičius.
1990m. spalio 22 dieną mirė Nijolė Dariūtė-Maštarienė.
1922m. spalio 25 dieną kpt. Pranas Hiksą išėjo į atsargą.
1902m. spalio 29 dieną gimė kpt. Juozas Andriušis.LAPKRITIS


1934m. lapkričio 1 dieną išleista pirmoji lakūnų puskarininkių laida.
1937 m. lapkričio 1 d. iš V.D. universiteto medicinos fakulteto rūmų koplyčios į mauzoliejų perkelti lakūnų Dariaus ir Girėno palaikai.
1899 m. lapkričio 2 dieną gimė mjr. Antanas Kutka.
1919 lapkričio 3 d. Kybartuose gimė pilotas sklandytojas Pranas Kvietkauskas.
1924 m. lapkričio 5 d. J.Mikėno pilotuojamas DOBI-II patyrė avariją, po kurios lėktuvas nebebuvo atstatytas.
1923 m. lapkričio 5 d. Kaune gimė Vytautas Peseckas.
1906 m. lapkričio 6 dieną gimė kpt. Jonas Kazokaitis.
1932 m. lapkričio 6 d. Bronius Oškinis pirmasis Lietuvoje išlaikė sklandytojo A piloto egzaminą.
1955 m. lapkričio 7 d. gimė Eugenijus Raubickas.
1933 m. lapkričio 8 d. lėktuvo Fokker D.VII avarijos metu, parašiutu išsigelbėjo lak.mok. Leonas Miliūnas.
1912 lapkričio 10 d. gimė Vytautas Sargautas.
1927m. lapkričio 10 dieną pirmą kartą į orą pakilo ANBO-II..
1945 m. lapkričio 10 dieną mirė kpt. Stasys Jasiunskas.
1903 m. lapkričio 11 dieną gimė kpt. Gregorius Radveinis (Heidrikis).
1900 m. lapkričio 12 dieną gimė kpt. Leonas Taunys.
1892 m. lapkričio 14 d. gimė Prancūzijos transatlantinis lakūnas Dieudonne Costes. Vizito Lietuvoje metu (1934m.) apdovanotas Plieno Sparnais.
1939 m. lapkričio 14 d. Lietuvoje nusileido ir buvo internuotas vokiečių lėktuvas Focke-Wulf Fw 44J "Stieglitz"
1919 m. lapkričio 15d. iš Karo aviacijos atleisti visi vokiečių lakūnai.
1936 m. lapkričio 15 d. Nidoje buvo išbandytas pirmasis lietuviškos konstrukcijos dvivietis sklandytuvas PAGY (nuoroda į vgc.lt).
1900m. lapkričio 17 dieną gimė majoras Jeronimas Garolis.
1974m. lapkričio 17 dieną mirė kapitonas Stasys Baipšys.
1906 m. lapkričio 19 dieną gimė mjr. Alfonsas Svilas.
1896m. lapkričio 21 dieną gimė pirmasis Inžinerijos kuopos aviacijos būrio lakūnas Ignas Adamkavičius.
1908m. lapkričio 22 dieną gimė ltn. Bronius Armonas.
1939m. lapkričio 22 dieną baigti ANBO-VIII bandymai.
1901m. lapkričio 23 dieną gimė plk. ltn. Antanas Mačiuika.
1918 m. lapkričio 23 d. įkurta Lietuvos Kariuomenė.
1919 m. lapkričio 23 dieną ties Radviliškiu iš bermontininkų atkovotas traukinys su įvairia technika ir ginkluote.
1920 m. lapkričio 26 d. J. Dobkevičius pasiekė pirmąjį Lietuvos aukščio rekordą — 5600 metrų.
1946 m. lapkričio 28 dieną sušaudytas kpt. Leonas Taunys.
1937m. lapkričio 29 dieną įsteigtas ltn. A. Krasnicko vadovaujamas LŠS Kauno I-mos rinktinės aviacijos būrys.
1895m. lapkričio 29 dieną gimė mjr. Liudas Zibavičius.
1897m. lapkričio 29 dieną gimė plk.ltn. Ignas Šešplaukis.
1919m. lapkričio 28d. majoras Charles Roderick Carr paskirtas Aviacijos dalies vadu.
1940 m. lapkričio 30 dieną mirė majoras Juozas Namikas.GRUODIS


1887m. gruodžio 1 dieną gimė pirmasis Aviacijos dalies vadas mjr. Petras Petronis.
1900m. gruodžio 1 dieną gimė mjr. Vytautas Čemarka.
1901m. gruodžio 1 dieną gimė kpt. Antanas Damijonaitis.
1925m. gruodžio 1 dieną avarijoje sudaužytas lėktuvas Dobi-I.
1910 m. gruodžo 2 dieną gimė kpt. Bronius Kuzma(Kuzmickas).
1899m. gruodžio 5 dieną gimė gen. št. pulkininkas leitenantas Juozas Narakas.
1901m. gruodžio 6 dieną gimė plk. ltn. Antanas Mačiuika.
1906 m. gruodžio 7 dieną gimė kpt. Juozas Seliokas.
1949m. gruodžio 7 dieną mirė psk. Viktoras Zizas.
1992 m. gruodžio 8 dieną mirė kpt. Juozas Vaičeliūnas.
2002 m. gruodžio 8 dieną mirė kpt. Juozas Andriušis.
1894 m. gruodžio 11 dieną gimė vrš. Jonas Kačiušis.
1984m. gruodžio12 dieną mirė kpt. Petras Lapienis.
1905 m. gruodžio 12 dieną gimė kpt. Kostas Biknius.
1955 m. gruodžio 12 dieną mirė mjr. Adolfas Mitalas.
1919 m. gruodžio 16 d. Karo aviacijos mokykla išleido pirmąją ir paskutinę lakūnų laidą.
1971m. gruodžio 16 dieną mirė Aviacijos dalies vadas majoras Charles Roderick Carr.
1988 m. gruodžio 19 dieną mirė Juozas Janušauskas.
1900 m. gruodžio 19 dieną gimė mjr. Feliksas Tyškus.
1905m. gruodžio 21 dieną gimė kpt. Stasys Baipšys.
1972m. gruodžio 22 dieną mirė mjr. Jeronimas Garolis.
1904 m. gruodžio 23 dieną gimė ltn. Leonas Lendraitis.
1893 m. gruodžio 25 dieną gimė mjr. Adolfas Mitalas.
1989 m. gruodžio 26 dieną mirė kpt. Gregorius Radveinis (Heidrikis).
1993 m. gruodžio 26 dieną mirė kpt. Jurgis Tumavičius.
1901m. gruodžio 29 dieną gimė mjr. Jonas Pyragius.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis