70-osios A. Gustaičio žūties metinės

Nerijus Korbutas 2011 spalio 16 d., 19:02  Jūs žengiate į sostus
Ir minate altorius
Nuo jūs įstatymų sugriuvo
Ir nuodėmės, ir doros.
Karūnos niekšo daliai,
O dulkėse karaliai,
Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS


1941 m. spalio 16 d. Maskvos kalėjimo požemiuose, nuo budelio rankos nutrūko neilgo, bet didžiai prasmingo gyvenimo styga. Antano Gustaičio gyvenimo styga. Nuo tos dienos prabėgo 70 metų - bet Jis gyvas tautos širdyse, gyvas keletos likusių amžininkų atmintyje. Neturime A.Gustaičio kapo, bet gėlėmis ant jo kapo galima pavadinti apie generolą leidžiamas knygas, rašomus straipsnius, kuriamus filmus, rengiamas parodas. Tinkamai nušviesti Aviacijos Kūrėjo gyvenimą, pagerbti Jį, stengiamės ir šioje svetainėje. Minėdami šią liūdną sukaktį siūlome aplankyti atnaujintą A.Gustaičio puslapį.


Pagarbiai, svetainės administracija

     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis