Plk. ltn. Narcizui Tautvilui (Ferensui) - 120

Nerijus Korbutas 2023 sausio 05 d., 10:43  
Prieš 120 metų, 1903 m. sausio 5 d. Rozalimo valstiečių Juozapo Ferenso ir Veronikos Navickaitės šeimoje gimė sūnus - Narcizas Ferensas, vėliau pasikeitęs pavardę į Tautvilas. 1923 m. įstojo į Karo mokyklą ir ją baigė 1925 m.
1926 m. priimtas į Aukštuosius karininkų kursus, Aviacijos skyrių, kuriuos baigė 1927 m.
Tarnybos aviacijoje metu padarė puikią karjerą, buvo 6-osios eskadrilės vadu bei Pajuosčio (Panevėžio) aerodromo komendantu, o 1939 m. paskirtas Karo aviacijos 1-osios (žvalgybos) grupės vadu ir netrukus suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
1941 m. Birželio sukilimo dalyvis.
Prasidėjus okupacijoms, 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1954 - 1973 m.dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Mirė 1973 m. rugpjūčio 18 d.
Kviečiame paskaityti atnaujintą biografiją, peržiūrėti pateiktas fotografijas ir dokumentus.

Narcizas Tautvilas - Ferencas
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis