Konstantinas Fugalevičius ir jo šeima.

Nerijus Korbutas 2021 gruodžio 10 d., 02:28  
Konstantinas Fugalevičius. Vienas tų pionierių, politiškai ir materialiai nepaprastai sudėtingu laikotarpiu dėjusių kertinius akmenis ir kūrusių Lietuvos karo aviaciją. Nepaisant istoriniuose tekstuose dažnai minimo vardo - jo biografija kukli, dažnai ir su klaidomis. Dar mažiau žinome apie jo šeimą: tėvus, brolius ir seseris. Šis pasakojimas nėra išsami Konstantino biografija, nedaug čia ir aviacijos, tačiau, turbūt pirmą kartą vienoje vietoje pabandyta papasakoti apie visą jo šeimą, ir jos narių istorijas. O jos išties nepaprastos.
Kviečiu paskaityti.
• • • • •
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis