Steponui Dariui - 125

Nerijus Korbutas 2021 sausio 08 d., 12:47  
Prieš 125-erius metus, Rubiškėje, Judrėnų parapijoje Jono ir Augustinos Vaišvilaitės Jucevičių šeimoje gimė sūnus Steponas Jucevičius, vėliau tapęs garsiuoju Steponu Dariumi. Apie Darių, jo tarnybą, sportą ir legendinį skrydį Lituanica prirašyta išties daug, tad minint šią sukaktį kviečiame paskaityti ne tiesiogiai apie S.Darių, bet apie jo žmonos Jaunutės Škėmaitės šeimą. Straipsnyje, remiantis archyviniais dokumentais, bažnytiniais įrašais, knygomis ir ankstesnėmis publikacijomis pabandyta trumpai papasakoti apie Jaunutę Škėmaitę (Darienę Čižinauskienę), jos tėvus, kitus šeimos narius, dukrą Nijolę Dariūtę Maštarienę ir jos šeimą. Įdomaus skaitymo!


S.DARIAUS GIMINĖS II d. ŽMONA

     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis