Ltn. Prano Kvietinsko žūtis 1935 m.

Nerijus Korbutas 2022 vasario 11 d., 07:42  
Prieš 87 metus naikintuvo Fiat CR. 20 katastrafoje žuvo 27-erių karo lakūnas ltn. Pranas Kvietinskas. Tą dieną ltn. P. Kvietinskas atliko eskadrilės vado paskirtą treniruočių užduotį (pikiravimas iš 1000 m aukščio ir šaudymas fotokulkosvaidžiu į taikinį žemėje). P. Kvietinskui išvedant lėktuvo iš pike, orlaivio konstrukcija neatlaikė perkrovų ir lūžo biplano sparnai, o nevaldomas lėktuvas trenkėsi į „Maisto“ bendrovės žemėje buvusį griovį. Ltn. P. Kvietinskas buvo pirmasis lakūnas, žuvęs naikintuvo Fiat CR. 20 katastrofoje. 1935 - 1938 m. šio lėktuvo katastrofose žuvo penki Lietuvos karo aviatoriai.


Kviečiame paskaityti, kaip bendramokslio paskutinį skrydį
aprašė kpt. Stasys Baipšys

(Istorinė fotografija E.Raubicko, dabartinė P.Poškaus)
     

Nauja knyga apie A.Gustaitį

Nerijus Korbutas 2022 vasario 03 d., 13:09  
Br. gen. inž. Antano Gustaičio duktė Rasa Gustaitis parašė ir išleido knygą Flight: A Memoir of Loss and Discovery by an Aviator's Daughter.

Rasa Gustaitis dirbo žurnaliste daugiau nei 60 metų, dirbo leidiniuose „Washington Post“, „New York Herald Tribune“, buvo Pacific News Service bei kelių žurnalų redaktore, dėstė žurnalistiką San Francisko bei Kalifornijos universitetuose. Išleido keletą knygų.

Pastaroji knyga Flight: A Memoir of Loss and Discovery by an Aviator's Daughter pasakoja apie tėvus Antaną ir Bronę Gustaičius, apie vaikystę, Lietuvą ir jų šeimą užklupusią tragediją, pasitraukimą į Vakarus, gyvenimą ir karjerą Jungtinėse Valstijose, tėvo paieškas, vizitus į Lietuvą atkūrus Nepriklausomybę. Knygoje bent keliose vietose randame gerą žodį ir apie mus, kas dar sykį byloja, kad tai ką darome yra prasminga ir reikalinga.

Verta įsigyti!


     

Su Naujaisiais!

Nerijus Korbutas 2021 gruodžio 31 d., 07:49  
Su Naujaisiais metais visus Plieno Sparnų bičiulius!
Tegul 2022 būna sveiki ir sparnuoti!


Šiais metais sukanka 100 metų kai Aviacijoje įgyvendinta tradicija – kartu sutikti Naujuosius Metus!
J. Pyragius rašė: „Naujus metus (1922) aviacijos karininkai sutiko pirmą kartą visi bendrai tik ką atremontuotoje karininkų klubui patalpoje Aukštojoje Freidoje, kur ir dabar yra aviacijos karininkų ramovė. Nuo to laiko bendras naujų metų sutikimas aviacijoj pasidarė tradicinis.“


/„Mūsų sparnai, 1929 m.“ psl.53/


Plačiau diskusijose
     

Su Šventėmis!

Nerijus Korbutas 2021 gruodžio 23 d., 23:41  


     

Konstantinas Fugalevičius ir jo šeima.

Nerijus Korbutas 2021 gruodžio 10 d., 02:28  
Konstantinas Fugalevičius. Vienas tų pionierių, politiškai ir materialiai nepaprastai sudėtingu laikotarpiu dėjusių kertinius akmenis ir kūrusių Lietuvos karo aviaciją. Nepaisant istoriniuose tekstuose dažnai minimo vardo - jo biografija kukli, dažnai ir su klaidomis. Dar mažiau žinome apie jo šeimą: tėvus, brolius ir seseris. Šis pasakojimas nėra išsami Konstantino biografija, nedaug čia ir aviacijos, tačiau, turbūt pirmą kartą vienoje vietoje pabandyta papasakoti apie visą jo šeimą, ir jos narių istorijas. O jos išties nepaprastos.
Kviečiu paskaityti.
• • • • •
     

Su Lietuvos Kariuomenės diena!

Nerijus Korbutas 2021 lapkričio 23 d., 11:37  

Sveikiname visus buvusius ir esamus karius, svetainės narius ir svečius su Lietuvos Kariuomenės diena!
     

Orientacinis žaidimas-ekskursija „Stepono Dariaus Kaunas"

Nerijus Korbutas 2021 spalio 26 d., 00:29  

Spalio 29–30 dienomis Lietuvos aviacijos muziejus kviečia sudalyvauti orientaciniame žaidime-ekskursijoje pažintiniu maršrutu Stepono Dariaus Kaunas. Dvi dienas, penktadienį ir šeštadienį, įvairiose miesto vietose gyventojai pagal sudarytą planą galės dalyvauti orientacinėse varžybose ir pažintinėse ekskursijoje, kurių metu susipažins su transatlantinio lakūno S. Dariaus biografiją iliustruojančiomis Kauno vietomis.
Šio laikino maršruto sukūrimas yra skirtas Stepono Dariaus 125-osios gimimo metinėms pažymėti (1896-1933). S. Darius 1920–1927 metų laikotarpiu gyveno Kaune. Čia sutiko savo būsimą žmoną Jaunutę, vedė ir susilaukė dukros, atliko tarnybą karo aviacijoje, sportavo, užsiėmė visuomenine veikla. Šiame mieste ir palaidotas. Kiekviename iš taškų dalyvių lauks QR kodai, kuriuos nuskanavus išmaniaisiais telefonais bus galima daugiau sužinoti apie konkrečios vietos ir S. Dariaus biografijos sąsajas. Žaidimo dalyviai, aplankę daugiausiai vietų ir jomis pasidalinę LAM socialiniuose tinkluose su grotažyme #SteponasDarius125 ir #AviacijosMuziejus, bus apdovanoti specialiai sukurtais marškinėliais, kitais prizais. Orientaciniame žaidime-ekskursijoje dalyvauti bus galima įvairiomis transporto priemonėmis ar pėsčiomis.
Šis Lietuvos aviacijos muziejaus sukurtas orientacinis žaidimas yra ir naujo projekto #SteponasDarius125. Šeimų aviacijos akademija dalis. Penktadienį, spalio 30 d., 18 val. dalyvių lauks šventinis projekto pristatymo ir atidarymo koncertas su KTU pučiamųjų grupe The Brass Bees.
Detalesnė informacija apie projektą ir registracija į renginius bus paskelbta trečiadienį LAM interneto svetainėje www.lam.lt ir feisbuko paskyroje @AviacijosMuziejus.
     

80-osios br. gen. inž. A.Gustaičio nužudymo metinės

Nerijus Korbutas 2021 spalio 16 d., 01:27  

Uždarame teismo posėdyje Maskvoje 1941 metų liepos 7 d. išnagrinėjus NKVD sukurptą Antano Gustaičio kaltinamąją bylą, nustatyta, kad:

Gustaitis aktyviai veikė prieš sovietų valdžios įvedimą Lietuvoje. 1940 m. pabaigoje per buvusį Lietuvos aviacijos majorą Šenbergą, perdavė vokiečių žvalgybai duomenis apie sovietų karines oro pajėgas ir apie naujų aerodromų dislokaciją Lietuvos SSR. 1941 m. vasarį aktyviai dalyvavo steigiant antisovietinį centrą Lietuvoje, pavadinimu „Lietuvos laisvės komitetas“, turėjusiu programą ir tikslą Lietuvai išeiti iš Sovietų Sąjungos sudėties, padedant užsienio valstybei. 1941 m. vasarį Gustaitis nutarė bėgti per sieną į užsienį, kad įvykdytų pabėgimą, susisiekė su vokiečių nacionalistinės organizacijos „Kulturferband“ pirmininku Kosmanu, bet 1941-03-04 bandant pereiti valstybinę sieną iš SSSR į Vokietiją buvo sulaikytas. Išvardintos nusikalstamos Gustaičio veikos numatytos RSFSR BK 58 straipsnio punkte 1„a“.
Išdėstytu pagrindu ir vadovaujantis RSFSR BTK3 319 ir 320 straipsniais SSSR Aukščiausiojo Teismo Karinė Kolegija nuteisė Gustaitį Antaną Kazimirovičių aukščiausia bausme – sušaudyti, konfiskuojant turtą.
Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas.


Nuo nuosprendžio paskelbimo iki bausmės įvykdymo dar buvo likę 100 dienų. Galima tik spėlioti ką likusius gyvenimo mėnesius galvojo, apie ką mąstė, dėl ko gailėjosi ir ko ilgėjosi pasmerktasis Antanas Gustaitis.

Tikriausiai, galybę kartų mintimis grįžo į vaikystę, mokslo metus, tarnybą Lietuvai, pirmuosius skrydžius, ANBO kūrybos džiaugsmus ir rūpesčius. Neabejotinai, beviltiškai ieškojo atsakymų ir krimtosi dėl jį ir Lietuvą ištikusios tragedijos, bet veikiausiai užvis labiausiai jis ilgėjosi savo šeimos - mylimosios Bronės, dukrų - dvylikametės Jūratės, septynerių Rasos ir mažosios, dar tik metukų Elenos...

Šiandien jau praėjo 80 metų nuo tos 1941 m. spalio 16 nakties, kuomet Maskvos kalėjimo požemiuose, nuo budelio rankos nutrūko Antano Gustaičio gyvenimo styga. Jam buvo tik 43-eji.

Neilgas, bet labai prasmingas, šio Lietuvos sūnaus gyvenimas. Paskyręs visą save Tėvynei, suteikęs Jai Sparnus, kaip ir daugelis anuometės Lietuvos kūrėjų - tapo sovietinio teroro auka.

Neužmirškime!     

Aukštuminis interviu su Rolandu Kalinausku

Nerijus Korbutas 2021 spalio 01 d., 14:23  

Spalio 7 d. 18 val. Lietuvos aviacijos muziejus kalbins aviakonstruktorių, lakūną-bandytoją Rolandą Kalinauską. Dalyvauti galima renginyje gyvai, bei stebėti transliaciją internetu.

     

Sudužo ANBO-II

Nerijus Korbutas 2021 rugpjūčio 08 d., 18:05  

Šią popietę Lietuvą pasiekė siaubinga žinia - Latvijoje kildamas nukrito ir sudužo ANBO Eskadrilės pastatyta Antano Gustaičio ANBO-II replika. Žuvo ją pilotavęs ANBO Eskadrilės įkūrėjas ir projekto siela - Arvydas Šabrinskas. Užuojauta artimiesiems ir visai aviacinei bendruomenei.
     
Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis