Diskusijos

Lietuvos Aviacijos Istorija 1919 - 1940 m. :: Diskusijos :: Transatlantiniai skrydžiai :: S.Darius ir S.Girėnas
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
"Lituanicos" pašovimo versija
Eiti į puslapį   <<        >>  
Moderatoriai: Arius, Nerijus Korbutas, Pijus, Mindaugas, Kiras
Autorius Pranešimas
Kiras
2008 Grd 10 d., 18:15
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Atidžiau paskaitęs S.Štulo straipsnį, supratau tokį dalyką. "Lituanikos" nuolaužos, parvežtos iš Soldino, liepos 24 d. iš karto pateko į Karo muziejų.
Tą patvirtina dokumentas : "Lėktuvo LITUANIKOS pargabentų Kaunan dalių sąrašas". Šio dokumento gale rašoma:
Šis sąrašas sudarytas 1933 met. liepos mėn. 24 d. Kaune Karo Muziejaus patalpoje tuojaus po lėktuvo liekanų pargabenimo iš geležinkelio stoties.

Sąrašą sudarė :
Inž. Pulk. Leit. Gustaitis
Majoras Grigiškis
Majoras Gavelis.
Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / Nijolė Dariūtė-Maštarienė, Algirdas Gamziukas, Gytis Ramoška Kaunas : Lietuvos technikos muziejus "Plieno sparnai", 1991, 132 puslapis

Taigi į aviacijos dirbtuves "L'ituanikos" liekanos pateko daug vėliau, ir mano anksčiau cituotas A.Vičiaus pasakojimas (iš N.Dariūtės-Maštarienės knygos), bei Milevičiaus pasakojimas yra visai iš kito laikotarpio. Reiškia, tos "kulipkos" buvo rastos po pusmečio, ar po metų, taigi visai nežinia iš kur "atskridusios"!

Ir dar viena citata šaudymo tema. Tai profesoriaus Vytauto Nainio paskojimas, publikuotas "Nemuno" žurnale 1988 m. apie Dariaus ir Girėno palaikų ekspertizę, vykdytą 1964 metais:
Mums, teismo ekspertams, teko dirbti dvi paras beveik be poilsio. Padėjo studentai iš mokslinės draugijos. Pirmiausia reikėjo identifikuoti asmenybes. Pravertė Stepono Dariaus dukters pateiktos fotografijos: jos tėvą atpažinome pagal plaštakos padėtį. Neturėjome pirmojo tyrimo rezultatų, su jais susipažinau tik 1983-aisiais, todėl rūpėjo išsiaiškinti ir tragedijos priežastis. Kad neliktų jokių abejonių, atlikome papildomus tyrimus, rentgenogramas, taikėme specialius fizinius techninius metodus kulkų ir metalo pėdsakams surasti. Neaptikome jokių šautinių sužeidimų. Todėl kaip teismo medicinos ekspertas esu visiškai tikras, kad Dariaus ir Girėno kūnai nebuvo pašauti. Dar po dvidešimties metų Kauno valstybiniame istorijos muziejuje kartu su balistikos specialistais ištyrėme "Lituanikos" skeveldras, kur irgi neradome kulkų pėdsakų... Todėl labai apmaudu kartais skaityti spaudoje tariamų liudininkų parodymus apie "kulkų suvarpytus kūnus". Vieną "liudininką" esame atleidę iš darbo dėl piktnaudžiavimo alkoholiu. Per ilgus mudviejų darbo metus - jis dirbo snitaru medicinos sektoriuje - nė karto man neužsiminė apie šūvių pėdsakus lakūnų kūnuose. Kino dokumentininkai patikėjo sunkaus ligonio, gulinčio beveik mirties patale, pasakojimu apie "netikėtai iškritusią kulką". Tokių "liudininkų" kasmet apsireiškia po kelis... Girdėjau ir smerkiančius balsus po paskaitos "Kodėl paslėpėte kulkas?" Deja du išsamūs tyrimai liudija kitką.
Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / Nijolė Dariūtė-Maštarienė, Algirdas Gamziukas, Gytis Ramoška Kaunas : Lietuvos technikos muziejus "Plieno sparnai", 1991, 130 puslapis[ Redaguota 2008 Grd 11 d., 12:47 ]
Į viršų
Nerijus Korbutas
2008 Grd 12 d., 02:44
Administratorius

Užsiregistravęs dalyvis #2
Prisijungta: 1970 Sau 01 d., 03:00
Pranešimų: 4087
Jūsų dėmesiui, Tomo Zaukos SOLDINO PASLAPTIS
Į viršų
Pijus
2008 Grd 23 d., 21:28
Pijus

Užsiregistravęs dalyvis #4
Prisijungta: 2008 Lap 05 d., 16:57
Pranešimų: 889
Perskaičiau Zaukos sapaliones

Pašto maišeliai, visokie spinduliai reiškė tik vieną dalyką. Kuo greičiau( bet kaip išaiškinti) katastrofos priežastis.

"Kino dokumentininkai patikėjo sunkaus ligonio, gulinčio beveik mirties patale, pasakojimu apie "netikėtai iškritusią kulką". Tokių "liudininkų" kasmet apsireiškia po kelis..."

Kažkaip man keistai atrodo ,kad išsilavinę žmonės, inteligentai kalbėtų tokias nesąmones. Kirai ką tu manai apie tai?
Į viršų
Kiras
2008 Grd 26 d., 16:12
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Pijus rašė ...

Kažkaip man keistai atrodo, kad išsilavinę žmonės, inteligentai kalbėtų tokias nesąmones. Kirai ką tu manai apie tai?

Kas tie žmonės?
1. N.Dariūtės-Maštarienės aprašytas A.Vičius,
2. Ten pat minimas J.Soloveičikas (Joseph Solvey),
3. Miežlaiškis,
4. V.Milevičius,
5. A.Petrulis, kurio raportą yra radęs G.Ramoška.

Apie Miežlaiškį nieko nežinau. V.Milevičius pasakojo matęs kaip kiti rastą kulką rodę. Tikrai kaip Pijus teigia, nepanašu, kad Milevičius pasakotų išgalvotą istoriją.
Vičius ir Soloveičikas yra sakę, kad patys kulką rado. Bet Vičiaus pasakojimo pirmoji dalis neatitinka tikrovės. "Lituanikos" liekanos, atvežtos iš Soldino geležinkeliu, iš karto buvo pervežtos į Karo muziejų, o ne į aviacijos dirbtuves.
Petrulis taip pat rado kulką ir parašė apie tai raportą. Bet Petrulio radinys buvo 1934 liepos 4 dieną - t.y. po metų. Milevičiaus pasakojimas, ko gero, irgi apie šį epizodą. Arba, gal būt, kažkas panašaus galėjo įvykti 1933 lapkričio mėn, kai "Lituanikos" liekanos buvo atgabentos iš senojo Karo muziejaus į KAM sandėlius.
Taigi išeina, kad kulka (ar kelios kulkos) vis tik buvo rastos!
Bet klausimas iš kur tos kulkos? Jei jos randamos po kelių mėnesių, ar po metų, tai argi galima teigti, kad tai pašovimo kulkos? Kodėl jos nebuvo rastos iš karto Karo muziejaus ekspozicijos salėje?
Transportuojama buvo kariniais sunkvežimiais (ar jų platformomis). Tai ten kėbule (ar ant platformos dugno) galėjo būti likę kažkokių senų kulkų.
O gal, kas nors labai norėdamas, kad tų kulkų būtų rasta, pabėrė saujelę...
Ir dar. Kurgi galėtų tos kulkos "Lituanikos" nuolaužose taip užstrigti, kad po metų iškristų? Ir nepaliktų jokių žymių, įbrėžimų, prakirtimų. Kulkos pėdsakus palieka gana ryškius ir specialistai juos lengvai atskiria nuo kitokių įbrėžimų.

Pijus rašė ...

Perskaičiau Zaukos sapaliones

Nevadinčiau tai sapalionėmis. Juolab, kad pats T.Zauka jų nespausdino. Neaišku kada T.Zauka tai parašė. Gal kai buvo Vorkutos lageryje. Galvoju, kad T.Zauka tą rašinėlį pasirašė sau, širdžiai nuraminti, gyvenimui praskaidrinti. Tik po mirties tas rankraštis atsidūrė muziejuje. O vėliau J.Voronavičiaus iniciatyva išspausdintas.

Dėl kinodokumentininkų (ir meninio filmo kūrėjų), tai jau greičiau čia buvo tokia sąlyga, kad tie filmai išeitų į ekranus. Sovietams reikėjo tokios versijos, kuri parodytų kokie tie "vokiečiai fašistai niekšai - Darių ir Girėną nušovė".

Į viršų
Dadis
2008 Grd 27 d., 13:16
Užsiregistravęs dalyvis #41
Prisijungta: 2008 Grd 22 d., 10:38
Pranešimų: 15
Perskaičiau Zaukos versiją apie "Lituanikos" pašovimą - labiausiai prajuokino tas epizodas, kai tariamiai vokiečių lėktuvas medžiojo "Lituaniką" naktį pasišviesdamas prožektoriumi.
Specialiai pasitikrinau - pirmąjį serijinį naikintuvą Arado-65 Luftwaffe gavo tik 1933 m. gale...
Į viršų
Pijus
2008 Grd 27 d., 13:56
Pijus

Užsiregistravęs dalyvis #4
Prisijungta: 2008 Lap 05 d., 16:57
Pranešimų: 889
Zauka matyt prieš "smertį" norėjo nusiraminti tuo ,kad "Lituanica" buvo pašauta. Zauka kaip ir daugelis tos kartos žmonių šventai tikėjo ,kad "Lituanica" pašovė vokiečiai. Iš įdomesnių katastrofos versijų teko girdėti šias:

1. Mirties spinduliai
2. Naikintuvas
3. Lėktuvas su prožektoriumi (kuris apakina lakūnus)

Kirui:
1. N.Dariūtės-Maštarienės aprašytas A.Vičius,
2. Ten pat minimas J.Soloveičikas (Joseph Solvey),
3. Miežlaiškis,
4. V.Milevičius,
5. A.Petrulis, kurio raportą yra radęs G.Ramoška.


Šiuo atveju man bent svarbiausi žmonės yra Milevičius ir Miežlaiškis. Dėl Milevičiaus jau aš susidariau nuomonę. Filme nieko nėra "klaidinančio"

Bet svarbiausias čia ne mjr. V. Milevičius ,o Miežlaiškis. Jei jam jau buvo liepta nufotografuoti "kulipką" (Tai liepė fototarnybos viršininkas Špokevičius, jį vėliau pakeitė V. Jablonskis) tai kodėl nėra jokių dokumentų? Iš Miežlaiškio kalbos galima suprasti ,kad tų nuotraukų jis nematė.
Iš kur kulipkos galėjo atsirasti? Kažkas pabėrė dėl "ramios širdies" ar jos buvo tikros.


Julius Miežlaiškis

O ,kas dėl Miežlaiškio. Tai buvo ne koks 'kaimo bernelis". Gimė 1908m. Vienas pirmųjų Lietuvos kinematografininkų, fotografų. Turėjo aviacijos puskarininkio laipsnį. Nemanau ,kad jis galėjo irgi "sapalioti" ,nors galbūt filmo kūrėjai rinko tik atsiminimus apie "kulipkas". Galbūt tai buvo vienintelis būdas parodyti mūsų Didvyrius.

[ Redaguota 2008 Grd 27 d., 13:58 ]
Į viršų
Kiras
2008 Grd 27 d., 15:52
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Pijus rašė ...

Bet svarbiausias čia ne mjr. V. Milevičius, o Miežlaiškis. Jei jam jau buvo liepta nufotografuoti "kulipką" (Tai liepė fototarnybos viršininkas Špokevičius, jį vėliau pakeitė V.Jablonskis) tai kodėl nėra jokių dokumentų? Iš Miežlaiškio kalbos galima suprasti ,kad tų nuotraukų jis nematė.

Gal gali plačiau apie Miežlaiškio pasakojimą parašyti. Aš žinau tik kažką apgraibom. Žadėjai ir stenogramas įdėti...

Iš kur kulipkos galėjo atsirasti?
Aš taip manau, kad tos kulkos galėjo būti užsilikę sunkvežimio (ar platfomos) kėbule iš anksčiau. Maža ką gali vežioti kariškas transportas. Tai galėjo būti ir taikinių skydai, ir "kaliausės" į kurias šaudydavo, ir apkasų smėlis, netgi sugedęs lėktuvas, kuriam neveikė sinchronizatorius ir dėl to sukaldė savo propelerį. O iš tokių krovinių galėjo iškristi viena kita kulka ir voliotis kažkur ant platformos dugno. O vėliau, jau vežant "Lituanikos" nuolaužas, tą seną kulką galėjo ir surasti.
Į viršų
Pijus
2008 Grd 27 d., 17:32
Pijus

Užsiregistravęs dalyvis #4
Prisijungta: 2008 Lap 05 d., 16:57
Pranešimų: 889
Stenogramas įdėsiu yra biški problemu su aparatūra ,bet bus ,nes atostogauju šiuo momentu.

Dėl kulipkų.... Nejaugi vežant tokį svarbų krovinį (visgi transaatlantinis lėktuvas) kėbulas negalėjo būti išvalytas? Reikia pasidomėt šia tema nors.... nelabai tikiu ,kad įmanoma rasti ką nors. Juk pavyždžiui užsilikusi kulka gali padaryt kokių nuostolių (žinau, skamba nelogiškai).
Į viršų
Kiras
2008 Grd 27 d., 20:58
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Manau, kad daugiau ką nors apie tų kulkų radimą-neradimą vargu ar dabar ką galima berasti.

O mums dabar belieka tikėti, kad tų kulkų rado, arba netikėti. Arba tikėti, kad rado, bet kulkos buvo ne "tos".

Bet čia atsiranda tokia dilema.
Jeigu tikime, kad kulkos buvo, tai reiškia - tikime A.Vičiumi, J.Soloveičiku (Joseph Solvey), Miežlaiškiu, V.Milevičiumi, A.Petruliu.
Ir netikime pulkininku A.Gustačiu, majorais Grigiškiu, Gaveliu ir kitais vadovaujančiais karininkais. Dar blogiau: tokiu atveju esame priversti tikėti, kad minėtieji aukštieji karininkai nuslėpė faktus apie rastas kulkas, o vėliau paskelbė neteisingą oficialų aktą!!! T.y. apmulkino Lietuvos liaudį.
Ar ne per macnu?

Aš tikiu pastaraisiais ir oficialiuoju katastrofos tyrimo aktu.
Į viršų
Pijus
2008 Grd 28 d., 20:07
Pijus

Užsiregistravęs dalyvis #4
Prisijungta: 2008 Lap 05 d., 16:57
Pranešimų: 889
Aš ir nesakau ,kad jie paskelbė neteisingą aktą. Neduok Dieve ! Gustaitis, Grigiškis ir Gavelis buvo galvoti vyrai. PIrmas ir paskutinis - ypač. Tačiau mes šioje temoje "tiriame" galimą pašovimo aktą. AR taip galėjo būti ar ne? Ar faktai sutampa ar ne?

Su oficialiąja išvada galima sutikti ,bet svarbu isiaiškinti.... kodėl jie darė vienaip, o nekitaip?
Į viršų
Eiti į puslapį   <<        >>   

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System

Svetainės nuorodos

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Facebook