Diskusijos

Lietuvos Aviacijos Istorija 1919 - 1940 m. :: Diskusijos :: Transatlantiniai skrydžiai :: S.Darius ir S.Girėnas
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Lituanicos liekanos V.D. Karo Muziejuje
Eiti į puslapį   <<        >>  
Moderatoriai: Arius, Nerijus Korbutas, Pijus, Mindaugas, Kiras
Autorius Pranešimas
Kiras
2010 Lap 05 d., 16:39
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Algirdo Gamziuko straipsnis apie "Lituanikos" liekanų eksponavimo pradžią Karo muziejuje, lėktuvo liekanų ir lakūnų daiktų apskaitos bei inventorizavimo sąrašai ir kt.

Tikiuosi, jog aviacijos istorikas A.Gamziukas neužpyks, kad jo straipsnį iš "Plieno sparnų" įdėjau į internetą.
Į viršų
Kiras
2010 Lap 08 d., 15:00
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Štai šios straipsnio citatos:

Karo muziejaus viršininkas V.Nagevičius nusprendė, kad „Lituanikos“ likučiai bei lakūnų daiktai naujai statomame muziejaus pastate turėtų būti eksponuojami Aviacijos skyriuje. Greta jų tikslinga eksponuoti sumažintą „Lituanikos“ modelį. Šiuos siūlymus jis išdėstė 1933 m. gruodžio 4 d. rašte generalinio štabo viršininkui, kuris pritarė, tačiau skirti lėšas ekspozicijos įrengimui atsisakė. Ekspozicijos įrengimas buvo finansuojamas iš muziejaus biudžeto bei Dariaus ir Girėno paminklui pastatyti komiteto surinktų visuomenės aukų.


Bebaigiant ruošti ekspoziciją, Ministrų kabinetas pakeitė savo ankstesnį sprendimą ir paskyrė „Lituanikos“ ekspozicijai mažesnę salę.


Vitrinas naujam muziejaus pastatui pagamino Karo aviacijos dirbtuvės. Apmokėta tik už medžiagas, o darbai atlikti visuomeniniais pagrindais.

byloja, kad S.Dariaus ir S.Girėno atminimas labiau rūpėjo paprastai Lietuvos visuomenei, nei vyriausybei ar oficialiems aukštiems pareigūnams.
Vitrinas darbininkai padarė už ačiū, o valdžia ne tik kad finansavimo nedavė, bet ir mažesnę salę paskyrė, nei pradžioj buvo žadėta.
Į viršų
Kiras
2011 Sau 06 d., 16:50
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Pratęsiant pasisukusią temos Obelių istorijos muziejaus eksponatai diskusiją.

Ištrauka Virginijos Skučaitės straipsnio “Painūs eskizai Lituanikos drobėje”, “Kauno diena" 2003 02 15:
Kur ir kada dingo dalis oranžinės lėktuvo dangos? Į šį klausimą beveik tiksliai galima atsakyti tik dabar, praėjus 70 metų nuo oranžinės “Lituanikos” katastrofos ir 67 metams nuo pirmosios lėktuvo likučių ir katastrofą menančių daiktų, dokumentų ekspozicijos dabartiniame Vytauto Didžiojo karo muziejuje.
Viliojo istorinio lėktuvo liekanos
1933 m. liepos 15 d. iš JAV startavusio lėktuvo 28 kv. metrų sparnų plotą dengė oranžinės spalvos drobė. Po katastrofos Soldino apylinkėse liepos 17 dieną lėktuvo likučiai po savaitės traukiniu buvo atgabenti į Kauno geležinkelio stotį, o iš ten - į senąjį Vytauto Didžiojo karo muziejų. Čia speciali komisija sudarė atvežtųjų lėktuvo likučių sąrašą. Jų tuomet tebuvo 125 vienetai. Tarp pargabentųjų daiktų buvo ir dešiniojo sparno vidurinioji dalis (apie 3 m ilgio) bei kairiojo sparno lonžeronų dalis (apie 1,5 m ilgio) su išlikusiais drobės gabalais. Trūko drobės ir kitose lėktuvo korpuso vietose.
Vokiečių Oro policijos majoras Hatendorfas, tyręs lėktuvo katastrofos priežastis įvykio vietoje, atvykusiam ELTA korespondentui V.Kaupui sakė, kad minėtoji vokiečių tarnyba nieko nežinojo apie “Lituaniką”, nes anuomet nebuvo įprasta iš anksto įspėti šalis apie transatlantinį skrydį. Tik apie 10 val. (katastrofa įvyko vidurnaktį) žinia apie tragišką įvykį Soldino apylinkėse pasiekė Berlyną. Tik tuomet majoras Hatendorfas išvyko į “Lituanikos” žūties vietą.
Netoli jos vokiečių Oro policijos majoras sutiko žmonių, kurie nešėsi kažkokius oranžinės spalvos medžiagos gabalus. Atvykęs į katastrofos vietą, jis suprato, kad tai “Lituanikos” korpusą ar sparnus dengusios drobės gabalai.
Grėsė mirties bausmė
1933 m. liepos 27 d. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos valdininkas, Tarpžinybinės komisijos transatlantinių lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno palaikams globoti sekretorius J.Švelnikas, perdavė “Lituanikos” liekanų perėmimo komisijos nariui inž. K.Bulotai iš Vokietijos pasiuntinybės atsiųstą paketą, kuriame buvo lėktuvo likučių. Tarp jų buvo ir trys nedideli oranžinės drobės gabalai. Pasirodo, kai į įvykio vietą nuvyko majoras A.Mačiuika, vokiečių policija griežtai įsakė vietos gyventojams grąžinti parsineštas į namus lėktuvo dalis - “suvenyrus”. Už šio įsakymo nevykdymą buvo grasinta mirties bausme. Išsigandusieji šio grasinimo grąžino “suvenyrus”. Apie tai savo prisiminimuose 1983 m. pavasarį rašė JAV gyvenęs aviacijos istorikas Edmundas Jasiūnas, apsilankęs Čikagoje pas Antaniną Mačiuikienę.
Tačiau vėliau į ekspoziciją patekę dokumentai byloja, kad ne visi gyvenusieji Soldino apylinkėse pabūgo šio grasinimo. Tarp gausybės eksponatų, kuriuos Vytauto Didžiojo karo muziejaus S.Dariaus ir S.Girėno transatlantinio skrydžio skyriui padovanojo aistringas kolekcininkas iš JAV Aleksandras Račkus, buvo ir 1933 m. rugpjūčio 18 d. Soldino mero E.Eicholzo rašytas laiškas Džozefinai Petrus, gyvenusiai JAV ir pažinojusiai S.Dariaus šeimą. Laiške meras, be kita ko, žada atsiųsti gabalėlį oranžinės “Lituanikos” drobės.
Nuotraukos mįslė
“Lituanikos” lėktuvo likučių ekspozicija senajame Vytauto Didžiojo karo muziejuje veikė iki 1933 m. lapkričio mėnesio. Tuomet ji buvo išgabenta į Karo aviacijos dirbtuves Aukštojoje Fredoje katastrofos priežastims tirti. Šiose dirbtuvėse “Lituanika” buvo dar kartą apvogta. Šį kartą savųjų. Kai kurie oranžinės drobės gabalai buvo panaudoti ir kilniam tikslui.
Lietuvos aviacijos veteranas Jonas Čepulis drauge su savo bendražygiais J.Balčiūnu, V.Drupu ir V.Pakarsku 1983 m. Kaune įkūrė visuomeninį Sportinės aviacijos muziejų, kuriame sukaupė daugybę unikalių eksponatų. Dalį jų atnešė muziejaus lankytojai.
“Kartą vienas žmogus atnešė nuotrauką, kuri anuomet nesukėlė didelio susidomėjimo, nes kitoje jos pusėje buvo nurodyti tik metai - 1937-ieji, - pasakoja Jonas Čepulis. - Ją žmogus atnešė todėl, kad nuotraukoje buvo didžiulis Dariaus ir Girėno portretas oranžinės “Lituanikos” fone. Tik po daugel metų, sklaidydamas 1933 metų žurnalo “Trimitas” numerius, aptikau žinutę, kuri išsprendė nuotraukos mįslę”.
Žurnale buvo rašoma, kad Karo aviacijos sargybos kuopos eilinis Petras Dzidzevičius piešia didelį paveikslą ant drobės, nuimtos nuo “Lituanikos” sparnų. Paveiksle lakūnai bus pavaizduoti natūralaus dydžio. Šalia jų matysis lėktuvo priekis, o melsvame danguje - skrendanti oranžinė “Lituanika”. Nutapytas paveikslas bus pakabintas Karo aviacijos sargybos kuopos kareivinėse.
Tas kareivinių pastatas tebestovi ir dabar J.Bakanausko gatvėje, pažymėtas 29c numeriu. Tai vienas iš buvusios carinės Kauno tvirtovės pastatų. Jo išorė išlikusi, tačiau viduje karaliaujančios įvairios firmos pakeitė pirmykštį, kareivinių vaizdą. Niekas iš čia dirbančių žmonių nėra girdėję apie jokį paveikslą. Tad sunku pasakyti, kuriame ilgo pastato gale ir aukšte jis kabojo. Todėl nufotografavome antrojo aukšto galinėje sienoje likusią arkos formos nišą, analogišką esančiai 1937-ųjų nuotraukoje.
Paveikslas, matyt, buvo nuimtas prasidėjus pirmajai rusų okupacijai, nes į šias kareivines 1940 metais įsikraustė tarybinė armija. Tad tolesnis likimas šio paveikslo, nutapyto ant “Lituanikos” sparnų drobės, iki šiol neaiškus.
Grobstė ir savi
Į visuomeninį Lietuvos sportinės aviacijos muziejų pateko vieno JAV gyvenančio lietuvio laiškas, rašytas 1982 m. seseriai į Lietuvą. Neįskaitomai pasirašęs laiško autorius prisimena, kad 1933 metais jis studijavo Kaune mechaniką. Pulkininkas Antanas Gustaitis, vadovavęs Aviacijos dirbtuvėms, vasarą priėmė į jas studentą praktikai.
Anot laiško autoriaus, jis buvo pasiųstas kartu su kitais mechanikais į Vytauto Didžiojo karo muziejų išmontuoti ir parvežti sunkvežimiu “Lituanikos” variklį pagrindiniam patikrinimui į dirbtuves. Jau tuomet lėktuvas, anot laiško autoriaus, buvo gerokai apgrobtas. Mat Soldino apylinkių gyventojai buvo nusiplėšę atminimui nemažai lėktuvo korpuso ir sparnų drobės. Beje, ant korpusą dengusios drobės buvo pasirašę skrydžio rėmėjai iš JAV. Dalį drobės vokiečiams pavyko surinkti iš vietos gyventojų ir grąžinti į Lietuvą.
Kai laiško autorius kartu su kitais mechanikais prisiartino prie lėktuvo likučių, pasigirdo draskomos drobės garsas - daugelis stengėsi pasiimti atminimui gabaliuką istorinės relikvijos. “Buvau tą vasarą labai populiarus tarp draugų ir pažįstamų, - rašoma laiške. - Daugelis maldavo kokio nors gabaliuko atminimui. Parinkdavau dirbtuvėje motorų laužo, aliuminio ir dalindavau kaip tikros “Lituanikos”. Gal ir dabar kai kas brangina kryželį ar medalioną, padarytą iš tariamos “Lituanikos”.

Visas straipsnis:
http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/painus-eskizai-rdquo-lituanikos-drobeje-6331

Ir dar apie tai:
Labiausiai D.Naujalienei pikta dėl to, kad “Lituanicos” lėktuvo liekanų yra ne pas vieną kolekcininką. “Jūs net neįsivaizduojate, kokių dalykų galima pamatyti privačiose parodose, - sakė D.Naujalienė. - Tai ne tik vokai, pažymėti “Lituanicos” spaudais, bet ir lakūnų laiškai, gabenti per Atlantą”.


[ Redaguota 2013 Lie 13 d., 17:35 ]
Į viršų
andriusis
2011 Sau 11 d., 15:58
Užsiregistravęs dalyvis #186
Prisijungta: 2010 Lap 29 d., 21:20
Pranešimų: 133
Labai geras foto palyginimas A.GAMZIUKO vitrinoje nuolauzu sulig zmogaus ugiu o dabar iki keliu ir grobta sakyciau be sazines ,geda ir dar karta geda!!!
Į viršų
JG52
2011 Rgp 31 d., 10:06
Užsiregistravęs dalyvis #156
Prisijungta: 2010 Rgp 19 d., 14:53
Pranešimų: 519
sky76v rašė ...

To liuko dangtis nuolaužose matyti. Gali būti, kad jis buvo atidaromas.

Užtikau liuko foto:


Į viršų
JG52
2013 Kov 27 d., 15:42
Užsiregistravęs dalyvis #156
Prisijungta: 2010 Rgp 19 d., 14:53
Pranešimų: 519
Bežiūrėdamas Kiro atkurtą bortinę lentą, vis pagaunu save mintyjant: tai koks greitis turėjo būti (aukščio praktiškai nebuvo) , kad lėktuvas būtų taip "sutrintas". Praktiškai neliko jokios sveikos dalies. Gal tik bakai sveikiausi liko. daugiau - viskas sumalta, suknežinta, sutrupinta....neatpažįstamai. Variklio cilindrai - ir tie aplankstyti.
Į viršų
Kiras
2013 Kov 27 d., 20:48
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Greitį galime aptarti.

A.Gustaičio komisijos akte:
Dėl labai blogo matomumo, tamsios miglotos nakties, nuovargio, jie per posūkį pateko virš išsikišusių medžių viršūnių ir lėktuvas visu smarkumu kirsdamas medžius nuėjo žemyn. Jėga, kuria lėktuvas susidavė į medžius buvo taip didelė, jog nėra abejonės, kad tai atsitiko ne tūpiant, bet skridimo metu, apsirikus aukštyje.

Kapitono V.Morkaus liudijimas:
Skrido labai žemai. Greitis apie 200 kilometrų. Tai galima nustatyti iš įvykio vietos. 80 metrų linijoj, kurioj krito "Lituanika", nukirsta šeši medžiai sekančio storumo: 25, 35, 40, 20, 25 ir 28 cm. Iš lėktuvo likučių galima spręsti, kad laike katastrofos lėktuvas, atsimušdamas į medžių viršūnes, tuojau neteko sparnų ir visame greitume krito žemėn, išmušdamas gana didelę pailgą duobę.

Taigi, greitis maždaug kreiserinis - apie 170-180 km/val. (pagal Morkų dar daugiau).

Tačiau mano asmenine nuomone, greitis buvo mažesnis - lakūnai tuo metu ieškojo vietos tūpti, suko ratą. Tokie manevrai nedaromi kreiseriniu greičiu. Todėl manyčiau, kad galėjo būti apie 120-140 km/val. Pakankamai didelis greitis sudužti.

O sveika detalė viena yra. Tai dešinioji stabilizatoriaus pusė su aukštumos vairu.

Į viršų
JG52
2013 Kov 28 d., 10:42
Užsiregistravęs dalyvis #156
Prisijungta: 2010 Rgp 19 d., 14:53
Pranešimų: 519
Apie kritimą į medžius yra neblogas video:

http://www.youtube.com/watch?v=yDu0jYiz-v8

Lėktuvas aplamdytas, bet "tikrai ne taip, kaip "Lituanica". Tiesa, jis - ne drobinis.
Į viršų
JG52
2013 Kov 28 d., 10:45
Užsiregistravęs dalyvis #156
Prisijungta: 2010 Rgp 19 d., 14:53
Pranešimų: 519
Man atrodo, kad galimas 120-140 km/val. greitis - per mažas taip subyrėti. Aukščio juk visai nebuvo. Iš čia- nauja sąmokslo teorija: o gal neiškojo kur leistis tuo lemiamu momentu? Nes iš tiesų, lekiant dideliu greičiu, blogu oru ir dar naktį - ką ten pamatysi.
Į viršų
JG52
2013 Kov 28 d., 10:48
Užsiregistravęs dalyvis #156
Prisijungta: 2010 Rgp 19 d., 14:53
Pranešimų: 519
Kiras rašė ...

O sveika detalė viena yra. Tai dešinioji stabilizatoriaus pusė su aukštumos vairu.
Chm, tai dešinioji ar kairioji?


Į viršų
Eiti į puslapį   <<        >>   

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System

Svetainės nuorodos

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Facebook