Aleksandras Vasnevskis
Aleksandras VASNEVSKIS gimė 1899 12 22 Gerdžiogalos dvare, Vaiguvos vls., Šiaulių aps. Baigęs g-jos 6 klases 1919 04 13 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 12 16 baigus Karo mokyklą (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas į Inžinerijos dalį. 1920 09 01 paskirtas į 1 oro eskadrilę. Baigus aviacijos kursus tarnavo 3 eskadrilės lakūnu, vėliau oro žvalgu. 1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus. 1926 02 28 pačiam prašant paleistas į atsargą. Tarnavo geležinkelio policijos Šiaulių nuovados v-ku. 1931 01 17 priimtas į tarnybą Klaipėdos krašto pasienio policijoje, paskirtas rajono v-ku. 1933 01 01 paskirtas pasienio policijos Kretingos baro rajono v-ku, 1935 05 01 - Biržų baro rajono v-ku. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Alytaus baro rajono v-ku. Iš tarnybos atleistas gyveno Metelių k., Alytaus aps. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr. 1942 12 23 žuvo lageryje. 1943 01 30 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų. Žmona 1941 ištremta į Perovą, Novosiolovo r., Krasnojarsko kr., 1955 paleista iš tremties emigravo į Lenkiją. Apdovanotas Savanorių medaliu (1929). Žmona-Janina (1899).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis