Juozas Pranckevičius
Juozas PRANCKEVIČIUS gimė 1899 08 06 Pavytės k, Garliavos vls., Kauno aps.
1918 baigė M. Yčo g-jos, evakuotos j Voronežą, 6 klases. Grįžęs į Lietuvą 1919 01 25 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, 03 12 paskirtas į Karo aviacijos m-lą, kūrėjo ūkvedžio, adjutanto pareigas. 1919 12 16 baigus Karo mokyklą (II laida, Karo aviacijos m-los I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją. 1920 07 09 su gen. J. Kraucevičiumi atliko pirmą žvalgybos skrydį į lenkų frontą. 1920 07 09 - 10 04 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais, atliko 13 skrydžių į frontą, skraidė 31 val. 42 min. 1920 04 01 pirmajam iš Lietuvos lakūnų suteiktas karo lakūno — oro žvalgo vardas. 1920 10 04 bombarduojant Varėnos geležinkelio stotį ir lenkams sužeidus pilotą ltn. Juozą Kumpį lėktuvas nukrito prie Varėnos, lakūnai pateko į lenkų nelaisvę. 1921 04 12 silpnos sveikatos grįžo iš lenkų nelaisvės, paskirtas 1 oro eskadrilės vado padėjėju. 1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus, paskirtas 1 oro eskadrilės ūkio vedėju, 1925 12 15 — mokomosios eskadrilės vadu ir aviacijos karininkų kursų v-ku.
Mirė 1926 03 25, palaidotas Kauno centrinėse kapinėse, jas naikinant perlaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse.
Apdovanotas Vyties 1 laipsnio kryžiumi (1920) ir Savanorių medaliu (1932, po mirties).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis