Leonas Sliužinskas
Leonas SLIUŽINSKAS gimė 1899 09 19 Virbalyje. 1915 baigė Kauno komercinės m-los 6 klases. 1915-18 gyveno Saratovo gub. Petrovsko m., ten baigė realinę m-lą. 1918 02 grįžo į Lietuvą, dirbo Kauno m. elektros stotyje. 1919 03 15 įstojo į Lietuvos kariuomenę, priimtas į Karo aviacijos mokyklą. 1919 07 21 paskirtas į instruktoriaus H. Rotterio grupę mokytis skraidyti. 1919 12 16 išklausė jos kursą (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida). 1920 09 03 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas 1 eskadrilės karo lakūnu. 1920 dalyvaudamas nepriklausomybės kovose 8 kartus skrido į lenkų frontą. 1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus. 1924 02 26 pačiam prašant paleistas į atsargą. 1924 10 01 įstojo į LU Technikos f-tą. 1931 0101 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto. Gyveno Kaune, buvo lenkų A. Mickevičiaus g-jos kūno kultūros mokytojas. Apdovanotas Savanorių medaliu (1936). Žmona —Janina (1903, susituokė 1921).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis