Juozas Andriušis
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1902-2002


Juozas Andriušis gimė 1902 m. spalio 29 d. Gižų miestelyje, Marijampolės aps.

1919 m. sausio 6 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės 2-ąjį pėstininkų pulką, paskirtas į pulko štabą ūkio skyriaus jaunesniuoju raštininku, vėliau vyr. raštininku.

1919 m. lapkričio 1 d. paskirtas iždininko padėjėju.

1920 m. rugpjūčio 1 d. paleistas iš kariuomenės, kaip savanoris, ištarnavęs 1 metus.

1924 m. rugsėjo 1 d. priimtas į 2-ąjį pėstininkų pulką liktiniu, paskirtas į Ūkio dalies raštinę.

1926 m. lapkričio 1 d. perkeltas į Ūkio kuopą. 1927 m. spalio 1 d. - į 2-ąją kulkosvaidžių kuopą.

1928 m. rugsėjo 27 d. perkeltas į pulko štabą, 1929 m. balandžio 24 d. -į Karo aviaciją, pasiųstas į puskarininkių lakūnų kursus, kuriuos baigė 1929 m. gruodžio 20 d. Nuo 1930 m. sausio 1 d. įrašytas į Aviacijos štabo puskarininkių sąrašus.

1931 m. rugsėjo 3 d. suteiktas viršilos laipsnis.

1932 m. spalio 1 d. perkeltas į 6-ąją (žvalgybos) eskadrilę, 1934 m. kovo 15 d. - į 2-ąją (žvalgybos) eskadrilę. Eksternu išlaikė egzaminus prie Karo mokyklos karininko laipsniui gauti.

1934 m. rugsėjo 15 d. suteiktas aviacijos jaunesniojo leitenanto laipsnis. Nuo 1935 m. balandžio 4 d. - Aviacijos mokyklos skraidymo instruktorius kuopos vado teisėmis, I eilės karo lakūnas.

1936 m. lapkričio 23 d. suteiktas leitenanto laipsnis. Baigė VDU Gamtos-matematikos fakultetą (fiziką). Pilotuodamas lėktuvą „Lituanica II" (tai buvo didžiausią aukštį galintis pasiekti Lietuvos karo aviacijos lėktuvas), kartu su prof. K. Baršausku 1937 m. surinko eksperimentinius duomenis studijai apie kosminių spindulių savybes.

1939 m. gruodžio 31 d. pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, dirbo Karo aviacijos mokykloje instruktoriumi. Per savo skraidymo karjerą skraidė 1828 val. (aviacijos istorikas J. Balčiūnas teigia, kad J. Andriušis yra daugiausiai skraidęs (iki 1940 m.) Lietuvos karo aviacijos lakūnas. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. lapkričio 16 d. išleistas į atsargą.

1940-1944 m. - VDU Geofizikos katedros asistentas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.

1945-1949 m. Hamburgo fizikos instituto doktorantas, dėstė Pabaltijo universitete Hamburge-Pineberge. Persikėlęs į JAV nuo 1954 m. iki 1970 m. dirbo JAV Kongreso bibliotekos Vašingtone aerotechnologijos tyrimų specialistu.

Mirė 2002 m. gruodžio 8 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Floridoje.

Apdovanojimai:
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.),
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.),
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1937 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis