Antanas Gavelis


Aviacijos inžinierius, Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas

1901-1984


Antanas Gavelis gimė 1901 m. gegužės 18 d. Žaunieriškų k., Alytaus vlsč. 1920 m. baigė Marijampolės realinę gimnaziją.

1921 m. lapkričio 15 d. atvyko į Karo mokyklą. Ją baigęs 1921 m. gruodžio 18 d. ir gavęs leitenanto laipsnį tarnavo 11-ajame Vilniaus pėstininkų pulke.

1922 m. liepos 31 d. išvyko Karo aviacijos viršininko žinion ir rugsėjo 18 d. paskirtas į Mokomąją eskadrilę.

1923 m. birželio 1 d. baigė aviacijos teorijos kursą, o rugpjūčio 22 d. savarankiškai išskrido lėktuvu „Albatros" B.II.

1924 m. birželio 30 d. paskirtas į 1-ąją eskadrilę, kurioje gruodžio 30 d. baigė aukštojo pilotažo kursus.

1925 m. liepos 29 d. suteiktas karo lakūno vardas.

1928 m. sausio 13 d. paskirtas 1-osios eskadrilės vado padėjėju.

1928 m. gruodžio 18 d. pakeltas kapitonus.

1929-1932 metais studijavo Paryžiaus aukštojoje aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokykloje. Ją baigęs tarnavo Aviacijos technikos skyriaus jaunesniuoju inžinieriumi, viršininko padėjėju.

1935-1940 m. - Karo aviacijos dirbtuvių viršininkas, pulkininkas leitenantas (1935 m.). Dėstė Aviacijos mokykloje. Sovietinės okupacijos pradžioje, 1940 m. liepos 2 d., perkeltas į Ginklavimo valdybą ir paskirtas Linkaičių ginklų dirbtuvių technikos dalies vedėju.

1940 m. lapkričio 1 d. paleistas į atsargą. 1941-1949 m. dirbo Kauno aukštesniosios technikos mokyklos direktoriumi.

Mirė 1984 m. liepos 2 d. Kaune. Palaidotas Rumbonių kapinėse, netoli Alytaus.

Apdovanojimai:
II rūšies Vyties kryžiaus 1 laipsnio ordinas (1926 m.),
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.),
Prancūzijos nacionalinės gelbėjimo federacijos sidabro medalis (1929 m.),
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1932 12 31).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis