P.Motiekaitis MOTI-1

<br/>

<br/>
<p style="text-align: justify;">
1935 metų liepos 2 d. Kaune buvo surengtos pirmosios aviacijos modelių varžybos, į kurias pakvietė ir Manaitų kaimo jaunuosius modelistus. Jų tarpe issiskyrė P.Motiekaitis. Lietuvos aviacijos klubas, pastebėjęs jaunuolio techninius gabumus ir ivertinęs jo pasiekimus aviamodelių statyboje, paskyrė P.Motiekaičiui stipendiją mokytis Aukštesniojoje technikos mokykloje.

Vėliau Petras Motiekaitis tapo TSRS sporto meistru. Jis buvo žinomas kaip aviamodelių konstruktorius ne tik Tarybų Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje. Jo vardas įrašytas pasaulio rekordininkų lentelėse ne vieną kartą. Dirbdamas Šiaulių "Elnio" avalynės kombinate konstruktoriumi, P.Motiekaitis gavo autorines teises už daugelį išradimų.

1937 metais P.Motiekaitis, turėdamas dar labai mažai teorinių žinių, ryžosi sukonstruoti eksperimentinį mokomajį sklandytuvą, kurio statybai panaudojo visiems mėgėjams prieinamas medžiagas. Statė pačais paprasčiausiais įrankiais. Atskirų mazgų detalėms panaudojo juostinę geležį, paprastą vielą, medinėms konstrukcijoms — pušį, sparnų dangai — popierinius cemento maišus.
Darbas užtruko apie 300 valandų.

Sklandytuvas — dvisparnis. Sparnai sujungti spyriais, o tarp spyrių ir liemens — kryžminės diagonalės iš vielos.

Startas buvo numatytas atlikti virvės ir skridinių pagalba (vienas virvės galas įtvirtinamas žemėje, kitas — prikabinamas prie sklandytuvo) , o tarp jų — skridinys, kuris ir tempiamas pirmyn.

1937 metų rugpjūčio 22 d. Reginčių piliakalnio šlaituose P.Motiekaičio pirmąjį sklandytuvą išbandė sklandytojas G.Miliūnas. Bandymai pavyko.Sklandytuvas MOTI-1 gana originalus, labai paprastas, pavaldus ore.</p>
<br/>

<br/>
SKLANDYTUVO MOTI-1 TECHNINIAI DUOMENYS

<table><tbody>
<tr> <td class="forumheader3">Sparnų ilgis</td> <td class="forumheader3">9,0 m</td> <tr> <td class="forumheader3">Sklandytuvo ilgis</td><td class="forumheader3">4,8 m</td> <tr> <td class="forumheader3">Sparnų plotas</td><td class="forumheader3">16,2 m²</td> </tr><tr> <td class="forumheader3">Tuščio sklandytuvo svoris</td> <td class="forumheader3">50 kg</td> </tr>
<tr> <td class="forumheader3">Skridimo svoris</td> <td class="forumheader3">120 kg</td> </tr> <tr> <td class="forumheader3">Įkrovimas</td> <td class="forumheader3">7,4 kg/m²</td> </tr><tr> <td class="forumheader3">Kokybė</td> <td class="forumheader3">9</td> </tr> <tr> <td class="forumheader3">Žemėjimo greitis</td><td class="forumheader3">1,2 m/s</td></tr><tr> <td class="forumheader3"> — esant skridimo greičiui</td><td class="forumheader3">30 km/h</td></tr><tr>
</tbody></table>
<br/>
<br/>
Inž. V. AŠMENSKAS
<br/>
MOTI-1 fotografijose

<br/>

<br/>

<br/>
Šaltinis: SPARNAI, 1972/4
Fotografijos: www.vgc.lt
El.publikavimui parengė: Nerijus Korbutas

<br/>
<br/>

GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ PETRAS MOTIEKAITIS PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis