Antano Kairaičio akmuo
Ežero pakrantėje gulintis didelis 3,5 m ilgio, 2,5 m pločio ir 1,2 m aukščio pilko granito akmuo su pritvirtinta memorialine lenta įamžino lakūno žuvimo vietą
Fotografijos paspaudus padidės


Keliaudami pietrytine Rėkyvos ežero pakrante, stabtelkite prie akmens nepriklausomos Lietuvos karo lakūnui Antanui Kairaičiui atminti.
1930 metais laikraštyje „Mūsų momentas" rašė: „Karo lakūnas Antanas Kairaitis su lėktuvu nuskendo Rėkyvos ežere 3 metrų gilumoje. Birželio 13 d. apie 9 val. ryto I eskadrilės karo lakūnas, kulkosvaidžiu atlikdamas šaudymus į šešėlius iš lėktuvo „Šmolikas", ties Rėkyvos ežeru dėl neaiškios priežasties krito su lėktuvu į ežerą".
Rėkyvos gyventojas Jonas Budnikas dirbo elektrinėje prie ežero, tą dieną, kai nuskendo A. Kairaitis. Jis matė, kad lakūnas daręs manevrus, nusileido žemai ir propeleris gavęs vandens. Lėktuvas buvo medinis, iškilo, o propeleris nuskendo. Variklio ilgai ieškojo, bet nerado, jis ir šiandien guli dumble.
Niekas negalėjo numatyti, kad po kelerių metų prie to akmens įvyks dar viena tragedija. 1939 metų gegužės 15 dieną iš Zoknių aerodromo pakilo trečiosios Šiaulių aviacijos grupės lėktuvas. Įgula šaudė į žemėje esančius taikinius, vienas iš jų buvo šalia minėto akmens. Netikėtai vėjas pagavo, netyčia atsidariusį Prano Tamošaičio parašiutą, išvilko jį iš kabinos, ir šaulys galva trenkėsi į vairo stabilizatorių. Kai lėktuvas nusileido, R.Tamošaitis jau buvo miręs.


Parengė N.Korbutas 2009

NUORODA Į A.KAIRAIČIO BIOGRAFIJĄ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis