Narcizas Tautvilas - Ferencas
Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas

1903-1973


Plk. ltn. Narcizas Ferencas Tautvilas gimė 1903 m.sausio 5 d. Rozalimo miestelyje, Panevėžio aps.

1923 m. įstojo į Karo mokyklą ir ją baigė 1925 m.

1926 m. priimtas į Aukštuosius karininkų kursus, Aviacijos skyrių, kuriuos baigė 1927 m.

1930 m. birželio 12-15 d. dalyvavo karo aviacijos vizite į Latviją, kur buvo demonstruojami du lėktuvai Ansaldo A. 120 (pilotavo kpt. A. Stašaitis ir ltn. N. Ferensas) ir naikintuvas FIAT CR.20 (pilotavo ltn. J. Mikėnas).

1935 m. įstojo į Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų generalinio štabo skyrių ir 1937 m. vienas iš pirmųjų juos baigė.

Suteiktas majoro laipsnis ir paskirtas 6-osios eskadrilės vadu bei Pajuosčio (Panevėžio) aerodromo komendantu.

1939 m. sausio 27 d. paskirtas Karo aviacijos 1-osios (žvalgybos) grupės vadu ir netrukus suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

1940 m. sausio mėn. savo pavardę Ferensas pakeitė į Tautvilas.

1940 m. dėstė aviacijos kursą Vytauto Didžiojo aukštojoje karo mokykloje. Sovietams okupavus Lietuvą,

1940 m. liepos 2 d. buvo išleistas į atsargą.

Aktyviai dalyvavo 1941 m. birželio 22-24 d. tautos sukilime.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. II pasauliniam karui pasibaigus, gyveno Kemptene, Bavarijoje, ten lietuvių karo pabėgėlių stovykloje ėjo įvairias pareigas.

1949 m. su šeima atvyko į JAV, gyveno Filadelfijoje.

1954 m. persikėlė į JAV sostinę Vašingtoną, dirbo Kongreso bibliotekoje.

1973 m. sausio 31 d. išėjo į pensiją.

Mirė 1973 m. rugpjūčio 18 d.

Apdovanojimai:
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1933 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis