Albinas Tindžiulis
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1910-1949• A.TINDŽIULIO BIOGRAFIJA
Trumpa Karo lakūno, aviacijos kapitono Albino Tindžiulio biografija

• A.TINDŽIULIS - DĖDĖ PARTIZANŲ GRETOSE
E.Raubicko straipsnis "Karo aviacijos viršininko adjutantas -partizanų būrio vadas." Pasakojama apie Albino Tindžiulio - Dėdės veiklą rezistencinėje kovoje. Spausdinta LAM Metraštyje "Plieno Sparnai" Nr. 6 2001m.A.TINDŽIULIS - DĖDĖ FOTOGRAFIJOSE
Ltn. A.Tindžiulis 1937 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsLtn. A.Tindžiulis (dešinėje) su mokslo draugais prie ANBO-V. 1935 m.
Paspaudus paveikslėlis padidėsA.Tindžiulis-Dėdė partizanų vadas
Paspaudus paveikslėlis padidės


Šios fotografijos iš "Plieno Sparnai" Nr. 6 2001m. Jei turite fotografijų su A.Tindžiuliu ir norite jomis papildyti šį puslapį, rašykite mums


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis