Eugenijus Raubickas
Karo lakūnas, majoras
Plk. ltn. Eugenijus Raubickas gimė 1955 m. lapkričio 7 d. Tamošiūnų k., Šiaulių r.

1973 m. baigė Meškuičių vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą. Turėdamas didžiulį norą skraidyti, atvyko į tuometinį Kauno aviacijos techninį sporto klubą, kuriame po teorinio kurso skraidė visus studijų metus. Išmoko skraidyti lėktuvais Jak-12M, Jak-18A, Jak-18PM, Jak-50, dalyvavo lėktuvų sporto varžybose. Baigęs akademiją, nors ir dirbdamas Meškuičiuose (Šiaulių r.), nenutraukė ryšių su aeroklubu, dalyvavo akrobatinio skraidymo varžybose ir 1980 m. buvo pakviestas dirbti į Kauno Aviacijos techniniame sporto klube lakūnu instruktoriumi.

1983 m. rugpjūčio 15 d. paskirtas grandies vadu, daug dėmesio skyrė lakūnų sportininkų ruošimui, instruktorių kvalifikacijos kėlimui, visuomeninių instruktorių ruošimui.

Nuo 1991 m. dirbdamas Kauno aeroklubo viršininku, įdėjo daug pastangų, kad būtų išsaugota aeroklubo organizacija, tęsiamos sportinės aeroklubo tradicijos, tobulinama materialinė bazė. Jo pastangų dėka išsaugota aeroklubo struktūra, apsaugotas nuo suniokojimo S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ir išlaikyta jo funkcinė paskirtis. Nepaprastai daug energijos įdėjo rinkdamas aviacinius eksponatus Lietuvos aviacijos muziejui. Tik jo pastangų dėka daugelis lėktuvų atsirado muziejuje ir išvengė sunaikinimo. Lietuvos kariuomenės kūrimo laikotarpiu vykdė įvairias užduotis, padėjo Karinių oro pajėgų lakūnams įsisavinti aukštąjį pilotažą ir įvairius lėktuvų tipus.


1995 m. priimtas į Lietuvos karinių oro pajėgų III aviacijos bazę vyresniuoju lakūnu instruktoriumi, pradėjo skraidyti lėktuvu L-410UVP „Turbolet".

1996 m. sausio 29 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis, tų pačių metų kovo 18 d. perkeltas į Karinių oro pajėgų štabą ir paskirtas Personalo skyriaus viršininku. Tarnaudamas štabe stengėsi, kiek leido galimybės, skraidyti.

1997 m. rugsėjo 19 d. suteikta ketvirto rango karo lakūno kvalifikacija.

1998 m. rugpjūčio 12 d. išskrido savarankiškai lėktuvu L-39 „Albatros".

2000 m. rugpjūčio 24 d. paskirtas KOP Skrydžių saugumo inspekcijos inspektoriumi lakūnu, o 2001 m kovo 26 d. paskirtas Lietuvos kariuomenės Skrydžių saugos departamento direktoriumi.

2001 m. gegužės 10 d. suteiktas laikinasis pulkininko leitenanto laipsnis. Tarnaudamas Karinėse oro pajėgose aktyviai propaguoja Lietuvos aviaciją mokyklose, veteranų susirinkimuose, dalyvauja akrobatinio skraidymo varžybose, parodomuosiuose skraidymuose, akrobatinio skraidymo federacijos veikloje. Turi tarptautinę akrobatinio skraidymo teisėjo kategoriją ir dalyvauja tarptautinėse varžybose. Skraidymų stažas - 3 650 val.

APDOVANOTAS:
Vyčio Kryžiaus ordino medaliu (2003 02 16),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (2004 08 03).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis