Vedeika PetrasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1906-1977


1906 07 31
Gindvilių k, Rokiškio vls. ir aps. gimė Vedeika Petras.

1924 baigė Rokiškio g-jos 6 klases.

1924 10 05 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1927 09 07 baigus Karo mokyklą (IX laida) suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas 2 ulonų pulko kulkosv. eskadrono jaun. karininku.

1930 10 22 perkeltas į Karo aviaciją.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 09 30 baigė mokomuosius pilotažo kursus.

1931 09 30 pakeltas į leitenantus.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), paskirtas 2 (žvalgybos) eskadrilės lakūnu.

1932 10 01 perkeltas į 6 (žvalgybos) eskadrilę karo lakūnu.

Nuo 1933 07 10 kartu vadovavo ugniagesių komandai.

1934 02 23 perkeltas į 5 eskadrilę.

1934 07 09
už dalyvavimą voldemarininkų maište pačiam prašant paleistas į atsargą.

1936 11 12 priimtas į karo tarnybą Karo aviacijoje 7 naikintuvų eskadrilės karo lakūnu.

1937 04 16 paskirtas II grupės žinių karininku ir jaunų karių apmokymo kuopos vado padėjėju.

1937 07 21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1937 09 07 pakeltas į kapitonus. Karo aviacijoje skraidė 577 val.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 22 iš kariuomenės atleistas.

Nuo 1941 04 10 Kauno 5 g-jos fizinio lavinimo ir karinio rengimo mokytojas. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją, gyveno Gross-Hessepe, buvo lietuvių g-jos vicedirektorius ir mokytojas.

1949 emigravo į JAV Gyveno Detroite, dirbo prie įvairių įrengimų American Electrical Heater Co, mokytojavo šeštadieninėje lietuvių m-loje, dalyvavo BALF`o veikloje.

1977 05 23 mirė New Port Richey, Floridoje, palaidotas Šv. Kapo kapinėse.

Žmona - Stasė Volungevičiūtė, posūnis - Vincas.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1939),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
garbės ženklu „Plieno sparnai“ (1940).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005, 170 psl.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis