Tadas Šakmanas

Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas
1899-1989Plk. Tadas Šakmanas gimė 1899 m. rugsėjo 10 d. Spirakių km. Joniškio vlsč., Šiaulių aps.

1912 m. įstojo į Mintaujos (dabar Jelgava, Latvija) gimnaziją.

1919 m. baigė Lietuvos karo aviacijos mokyklos I laidą. Aviacijos dalyje tarnavo oro žvalgu, kaip būrio vadas stažavosi 8-ajame pėstininkų pulke.

1921-1922 m. tarnavo karo lakūnu.

1923 m. perkeltas į Aviacijos štabą. Kurį laiką ėjo Aviacijos štabo adjutanto pareigas.

1925-1927 m. tarnavo aviacijos sandėlių viršininku. 1927 m. perkeltas į Vyriausiojo štabo Karo mokslo skyrių, redagavo žurnalą „Karys".

1929-1935 m. -Respublikos Prezidento adjutantas. Išėjęs į atsargą, gyveno Pavizgių vnk., Stačiūnų vlsč., Šiaulių aps.

Nuo 1938 m. buvo akcinės bendrovės „Gubernija" valdybos narys, Šiaulių alaus daryklos direktorius.

1941 m. kovo 22 d. repatrijavo į Vokietiją ir gyveno Hamburgo repatriantų stovykloje.

1942-1943 m. - Lietuvos alaus pramonės tresto direktorius.

1944 m. paskirtas Lietuvos vietinės rinktinės Vilniaus miesto komendantu ir įgulos viršininku. Balandžio 6 d. Gedimino pilies bokšte iškilmingai iškėlė Lietuvos valstybinę vėliavą. Gegužės pradžioje iš pareigų pasitraukė ir grįžo į savo ūkį.

1945 m. vasario 8 d. buvo I Pabaltijo fronto kontržvalgybos „Smerš" suimtas ir nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Mordovijos ir Kolymos lageriuose.

1956 m. grįžo į Lietuvą. Gyveno Šiauliuose.

Mirė 1989 metais.

Apdovanotas:
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu,
Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu,
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu,
Čekoslovakijos Baltojo Liūto 3-iojo laipsnio ordinu,
Latvijos Trijų Žvaigždžių 3-iojo laipsnio ordinu.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis