Kuzma (Kuzmickas) Bronius
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1910 – 1966


1910 12 02 Kaune gimė Kuzma (Kuzmickas) Bronius. Baigė Kauno,Aušros" berniukų g-ją.

1931 08 24 pašauktas į karinę tarnybą.

1933 09 15 baigus Karo mokyklą (XV laida) suteiktas pėstininkų jaun. leitenanto laipsnis ir
paskirtas į 7 pėst. pulką.

1934 04 04 - 6 pėst. pulko 1 kuopos būrio vadu.

1934 08 30 pasiųstas į Karo aviacijos karininkų kursus.

1935 10 15 suteiktas II eilės karo lakūno vardas, įskaitytas į aviacijos karininkus ir perkeltas į 6,

1936 06 01 - į 5 eskadrilę.

1937 09 27 - į 1 eskadrilę.

1936 04 09 pakeltas į leitenantus.

1937 12 31 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1938 01 01 paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu.

1938 04 01 - 1 eskadrilės technikos karininku.

1939 05 04 pakeltas į kapitonus. Iki 1940 06 15 Karo aviacijoje skraidė 414 val.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1941 Birželio sukilimo dalyvis.

1944 savanoriu įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, priimtas pilotu į formuojamą lakūnų savanorių rinktinę numatytam karinių lėktuvų perskraidinimui iš Vokietijos. Karo pab. pasitraukė į Vakarus.

1966 01 17 mirė Naujojoje Zelandijoje.

Žmona - Marija Jančytė, sūnus - Vytuolis Bronius (1937), duktė - Gražvyde.

Apdovanotas:
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1940).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis