Kudokas Česlovas


1900 - ?


1900 06 02 Upytėje, Panevėžio aps. gimė Kudokas Česlovas.

1917 baigė g-jos 6 klases Kronštate, Rusijoje.

1918 – elektromechanikos m-lą Petrograde.

Grįžęs į Lietuvą nuo 1920 11 15 tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

1921 12 18 baigus Karo mokyklą (IV laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Elektrotechnikos batalioną jaun. karininku.

1923 01 09-22 dalyvavo Klaipėdos išvadavime, sukilėlių armijos ryšių v-kas.

1925 03 09 perkeltas į Aviacijos v-bą.

1926 02 16 pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus.

1926 08 14 paskirtas 3 oro eskadrilės lakūnu.

Nuo 1927 03 01 Aviacijos parko dirbtuvių vedėjas.

1929 paskirtas karininku prie Aviacijos štabo.

1930 07 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (III laida), paskirtas karo lakūnu į 2 oro eskadrilę.

1930 11 23 pakeltas į kapitonus.

1931 04 10 dėl ligos paleistas į atsargą.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis