3 -oji eskadrilė. Fotoalbumas


ALBUMAS NEBAIGTAS. TRŪKSTA DALIES APRAŠYMŲ. JEI TURITE KUO PAPILDYTI FOTOALBUMĄ ARBA GALITE PATEIKTI FOTOGRAFIJŲ APRAŠYMUS, SUSISIEKITE SU BET KURIUO ADMINISTRATORIUMI














Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę



Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę



Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę



Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę


3-ios eskadrilės lakūnai, užsidėję parašiutus "Salvator" prie A.120 po žiemos skraidymų. 4-tas iš kairės eskadrilės vadas A.Stašaitis 1931m.
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę


Ansaldai skrenda rikiuotėje. Centre A.Stašaičio lėktuvas. Apie 1932m.
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę




Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę



Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę


Žiemos linksmybės Aerodrome
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę



Žiemos linksmybės Aerodrome
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę



Žiemos linksmybės Aerodrome
Paspauskite fotografiją norėdami ją matyti didesnę

Albumą parengė N.Korbutas 2009
Fotografijos iš R.Stašaičio ir LAM rinkinių


Susiję fotoalbumai:

A.Stašaičio fotoalbumas






Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis