Karalius VincasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas
1902-1981


1902 03 10 Briedžių k., Sakių vis. ir aps. gimė Karalius Vincas.

1925 09 10 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1928 09 08 baigus Karo mokyklą (X laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko jaun. karininku.

1930 10 29 perkeltas į Karo aviaciją.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

Iki 1932 05 01 lakūnas mokinys.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida).

1932 11 21 pakeltas į leitenantus.

1935 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas ir paskirtas Į 4 eskadrilę.

1937 11 23 pakeltas į kapitonus.

1938 11 23 - 1939 04 05 tobulinosi administracijos karininkų kursuose (III laida).

1939 09 18 perkeltas Į 3 eskadrilę. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 4 eskadrilės vado pavaduotoju, Karo aviacijoje skraidė 526 val.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Vokiečių okupacijos metais Sakių aps. policijos v-kas.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV.

1981 06 17 mirė Čikagoje.

Žmona – Ona Judickaitė, duktė – Dalija Teresė (1936), sūnus – Algis.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1940).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis