Jonas MikėnasKaro lakūnas, aviacijos majoras

1899-1988Jonas Mikėnas gimė 1899 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos-Latvijos pasienyje Aknystos valsčiaus Skardupio vienkiemyje. Pradinį mokslą ėjo Aknystoje, o Pirmojo pasaulinio karo metais mokėsi Petrogrado Kolcovo realinėje mokykloje.

1919 m. rugpjūčio mėn. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos štabą raštininku.

1920 m. balandžio 1 d.perkeltas į 1-ąją eskadrile dirbti raštinėje, o liepos 22 d. paskirtas į jaunesnio jo puskarininkio motoristo pareigas.

1921 m. išlaikė egzaminus ir su instruktoriumi P. Hiksa pradėjo mokomuosius skraidymus.

1922 m. komandiruotas į Italiją prižiūrėti užsakytų lėktuvų SVA-10 gamybos.

1925 m. liepos mėn. pradžioje perkeltas į Mokomąją eskadrilę eiti skraidymų instruktoriaus pareigas.

1926 m. viršila Jonas Mikėnas perkeltas į 1-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

1927 m. suteikiamas leitenanto laipsnis.

1928 m. baigė Kauno meno mokyklos bendrajį skyrių.

1929 m. ltn. Mikėnas kartu su kpt. Mačiuika ir kpt. Tumavičium, lėktuvais Fiat. CR. 20 skrido apie Lietuvą.

1930 m. lėktuvu Fiat. CR. 20(kartu su 2 Ansaldo A. 120) lankėsi Rygoje.

1932 -35 m. bandė karo aviacijos dirbtuvių pastatytus ANBO-IV.

1933 m. skiriamas į komisiją Vytauto Didžiojo karo muziejaus aviacijos skyriui tvarkyti.

1934 m. dalyvavo 3 ANBO-IV skrydyje aplink Europą.

1934 m. išleido aviacinį vadovėlį „Aviacijos varikliai“.

1935 m. skiriamas eskadrilės vado padėjėju.

1936 m. vasario mėn. skiriamas 1-osios eskadrilės vadu.

1939 m.
suteiktas majoro laipsnis.

1939 m. komandiruotas į Prancūzuziją, prižiūrėti Lietuvos karo aviacijai skirtų MS-406C gamybą.

1940 m. paleistas į atsargą.

Jonas Mikėnas iš viso skraidė 1728 valandas. Keletą kartų tarnybos reikalais lankėsi Italijoje ir Prancūzijoje, prižiūrėti lėktuvų gamybą.
Vėliau dėstė Kauno dailės institute, docentas(1947 m.), profesorius (1977 m.) Buvo vienas žymiausių pokario dailininkų – keramikų. Išleido keramikos technologijos vadovėlį.

1988 m. balandžio 7 d. mirė Kaune.

Apdovanojimai:

Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinas,
DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Čekoslovakijos Baltojo Liūto 5-ojo laipsnio ordinas,
Italijos karūnos VI laipsnio ordinas,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai".

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis