Firantas ViktorasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1900 - 1987


1900 10 15 Liepojoje, Latvijoje gimė Firantas Viktoras.

1919 baigė Šiaulių gimnaziją.

1919 04 13 priimtas į Krašto apsaugos ministerijos raštinę kareiviu savanoriu.

1919 06 01 pasiųstas į Karo aviacijos mokyklą, paskirtas į mokinių žvalgų grupę.

1919 12 16 baigus Karo aviacijos mokyklos (I laid.) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos dalį dirbtuvių vedėju pavaduotoju.

1920 04 16 perkeltas į 1-ją Oro eskadrilę mokiniu.

1920 05 12 su lėktuvu nukrito iš 150 m., sunkiai sužeistas. Perkeltas į Aviacijos parką dirbtuvių vedėju.

1921 09 21 perkeltas į 1-ją Oro eskadrilę.

Nuo 1921 10 10 technikos karininkas, nuo 1922 03 15 oro žvalgas.

1922 10 21 paleistas iš kariuomenės eiti aukštojo mokslo. Studijavo elektros inžineriją Technologijos institute Darpštate (Vokietija), bakalauras.

1929 baigė Technologijos institute Dresdene (Vokietija), magistras (1927), daktaras (1929).

Nuo 1929 dirbo Telefono-telegrafo stoties viršininku, nuo 1936 – Susisiekimo ministerijos Pašto valdybos techninės tarnybos viršininku Kaune. Dėstė Vytauto Didžiojo Universitete Technologijos fakultete teletinklų kursą.

Nuo 1940 04 09 Lietuvos šaulių sąjungos 1-osios Kauno rinktinės, 6-osios Kauno paštininkų kuopos šaulys. Karo pabaigoje pasitraukė į Dresdeną Vokietijoje, po jo subombardavimo gyveno pabėgėlių stovykloje Augsburge, Hochfelde.

1949 emigravo į JAV, gyveno Čikagoje, dirbo inžinieriumi firmoje Sargen Lundy, projektavo O`Hare aerodromo apšvietimą ir kt.

Mirė 1987 11 22, palaidotas Kristel Leike, Ilinojaus valst.

Žmona – Eugenija Salomėja Česnavičiūtė (1908-1994, susituokė 1935), duktė – Regina Gytė Narušienė (1936).


Apdovanotas
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1931).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV t. 382 psl.
Jauniaus Jurgelio pateikta informacija.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis