Jurgis Tumavičius
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1900-1993


Jurgis TUMAVIČIUS gimė 1900 m. rugsėjo 7 d. Kreivių k., Deltuvos vlsč., Ukmergės aps.

Mokėsi Ukmergės gimnazijoje. Lenkams artėjant prie Ukmergės, įstojo į Lietuvos kariuomenę. Pasiųstas į Karo mokyklą, baigė IV laidą.

Pirmasis karininko laipsnis suteiktas 1921 m. gruodžio 11 d.

1924 m. perkeltas į Karo aviaciją, baigė aviacijos karininkų kursus.

1927 m. paskirtas į 1-ąją eskadrilę kartu su vyr. ltn. Mačiuika, kpt. Dariumi, ltn. Mačkumi, ltn. Adomaičiu.

1929 m. rugpjūčio 14 d. suteiktas kapitono laipsnis. 1929 m. rugpjūčio 25 d. 1-osios eskadriės karo lakūnai kpt. Mačiuika, kpt. Tumavičius ir ltn. Mikėnas naikintuvais FIAT CR.20 atliko skrydį aplink Lietuvą vidutiniu 205 km/val. greičiu.

Dėl dalyvavimo voldemarininkų organizuotame valstybės perversme 1934 m. liepos 11 d. išleistas į atsargą su teise dėvėti karišką uniformą ir turėti ginklą.

Mirė 1993 m. gruodžio 26 d. JAV, Kalifornijoje, San Sityje. Savo testamente prašė jo ir jo žmonos pelenus išbarstyti vandenyne.Apdovanojimai:
Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinas,
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis