Barzdys Alfonsas


Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1905 - 1972


1905 01 17 Kretingos k., Kretingos vls. ir aps. gimė Barzdys Alfonsas Baigė Kretingos progimnazija.

1927 09 08 baigęs Karo mokyklą (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 2 ulonų pulką 3 eskadrono jaun. karininku.

1928 02 22 perkeltas į 4 eskadroną jaun. karininku.

1929 04 29 perkeltas į Mokomąją komandą.

1930 10 30 perkeltas į aviaciją, pasiųstas į Aukštuosius karininkų kursus.

1930 11 12 perkeltas į Mokomąją oro eskadrilę, įrašytas į kintamos sudėties sąrašus.

1931 09 30 suteiktas leitenanto laipsnis.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laid.), paskirtas į 3 eskadrilę II rango lakūnu.

1933 07 21
suteiktas I rango karo lakūno vardas.

1934 07 10 už dalyvavimą sukilime paleistas į atsargą.

1934 10 16 stojo į tarnybą pasienio policijoje, paskirtas Klaipėdos krašto II eilės rajono viršininku.

1937 01 12 — Klaipėdos krašto pasienio policijos vadu.

1940 03 08 paskirtas Kretingos šaulių rinktinės šaudymo sporto vadovu.

1944 pasitraukė į Vakarus.

1972 07 08 mirė Brisbane, Australijoje.

Žmona - Ona Marta.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis