Babilius AntanasKaro lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1889 - ?

1889 01 13 Balandžių k., Eržvilko vls., Skaudvilės aps. gimė Babilius Antanas.

1919 02 10 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1919 03 29 priimtas į Karo aviacijos mokyklą.

1919 12 16 Baigus Karo aviacijos mokyklą suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos dalį rikiuotės kuopos vadu.

1920 09 01 paskirtas specialistų kuopos vadu.

1921 05 20 paskirtas į Mokomąją oro eskadrilę žvalgu.

1921 09 17 perkeltas į 2 oro eskadrilę.

1922 03 06 išlaikė 8 kl. brandos egzaminus.

1923 03 30 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 03 27 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1928 03 01 dirbo laisvai samdomu tarnautoju Karo technikos statybos skyriuje.

1930 baigė matininkų kursus ir dirbo Karo butų valdyboje matininku.

1939 02 11 paskirtas inžinieriumi.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Savanorių medaliu (1931).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis