Aušrūnas (Kvedaravičius) Alfonsas

Aviacijos instruktorius. Kapitonas.
1909 - ?


1909-08-17 Ponkiškių k., Simno vls., Alytaus aps. gimė Aušrūnas (Kvedaravičius) Alfonsas.

1930 baigė Alytaus gimnaziją.

1930-11-07 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

1932-10-31 baigęs Karo mokyklą (XIV laid.) jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į Karo aviaciją.

1935 baigė Karo aviacijos kadro papildymo karininkų kursus.

1935-11-23 suteiktas leitenanto laipsnis.

1936-09-21 tarnavo aviacijos mokyklos puskarininkių lakūnų klasės komandos viršininku, po to paskirtas mokyklos mokomosios grupės instruktoriumi kuopos vado teisėmis.

1936-10-16 paskirtas 2 eskadrilės technikos karininku.

1937-07-17 – 1938-08-01 su KAM stipendija mokėsi Prancūzijos aeronautikos institute.

1939-11-23 pakeltas į kapitonus.

Iki 1940-06-15 Alfonso Aušrūno skraidymų stažas buvo 514 val. 40 min.

Sovietų Sąjungai okupuojat Lietuvą tarnavo Karo aviacijos dirbtuvių braižybos vedėju.

1941-01-01 likviduojat Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

Žmona – Regina Rabašauskaitė.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis