Amonas ViliusKaro lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.


1901-04-02 Gelgaudiškių davre, Šakių aps. gimė Amonas Vilius.

1919 baigė Kauno gimnazijos 6 klases.

1920-11-15 įstojo į Karo mokyklą.

1921-12-18 ją baigęs (IV laid.) pėst. leitenanto laipsniu paskirtas į 2 pėst. pulką.

1922-01-06 paskirtas 8 kuopos jaun. karininku.

1924-01-11 perkeltas į 6 kuopą.

1924-11-24 mokėsi Aviacijos karininkų kursuose.

1925-03-18 perkeltas į Aviacijos valdybą.

1925-06-18 – paskirtas į Aviacijos mokamąją komandą instruktoriumi.

1926-02-16 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1928-05-24 susižeidė motociklo avarijos metu ir mirė. Perlaidotas Seniavos kapinėse.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis