Adomavičius Vladas


Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1904 - ?


1904-01-23 Panevėžyje gimė Adomavičius Vladas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje.

1924-10-05 priimtas į Karo mokyklą.

1927-09-07 ją baigė (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į karo aviaciją oro eskadrilės žvalgu.

1930-02-15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursus Aviacijos skyrių (II laid.)

1930-11-23 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1931-04-08 turimas laipsnis pakeistas į leitenanto laipsnį.

1932-01-01 suteiktas I rango karo lakūno vardas.

1932-06-20 paskirtas į štabą meteorologu.

1933-02-01 – paskirtas karo lakūnu į 6 eskadrilę.

1934-01-29 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1934-11-16 priimtas į tarnybą pasienio policijoje, paskirtas Klaipėdos krašto pasienio policijos II eilės rajono viršininku.

1936-Martyno Jankaus šaulių būrio vadas Klaipėdoje.

1937-06-15 paskirtas į pasienio policiją Vilkaviškyje, baro viršininku.

1939-40 dirbo pasienio policijos Lavoriškių rajono viršininkas.

1940-07-12 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą
suimtas, kalintas Vilniuje,

1940-11-07 išvežtas į Minską. Likimas nežinomas.

Žmona – Marija Elena Augustauskaitė, sūnus – Romualdas (1929).

Apdovanotas :
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis