Vitalis Milevičius
Karo lakūnas, aviacijos majoras
1900-1991


Vitalis Milevičius gimė 1900 m. balandžio 28 d. Pikeliuose, Židikų vlsč., Mažeikių aps. Baigė Skuodo gimnazijos 4 klases, dvejus metus mokėsi Technikos mokykloje.

1921 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.

1923 m. spalio 15 d. baigė Karo mokyklos V laidą, suteiktas leitenanto laipsnis ir kartu su Karo mokyklą baigusiais jaunais karininkais J. Adomaičiu, K. Maila, B. Vaivada, B. Šulcu paskirtas į Karo aviaciją. Po teorinio kurso paskirtas į 2-ąją oro eskadrilę mokomosios komandos rikiuotės instruktoriumi, vėliau technikos karininku, eskadrilės karo lakūnu.

1927 m. baigė aukštojo pilotažo kursus.

1928 m. vasario 16 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis, o tų pačių metų gegužės 1 d. suteiktas I eilės karo lakūno vardas. Karo aviacijos vadovybės pavedimu kartu su ltn. P. Skurausku prižiūrėjo pirmojo Lietuvoje sklandytuvo „Zeogling" statybą Karo aviacijos dirbtuvėse.

1932 m. vasario 13 d. suteiktas kapitono laipsnis, paskirtas instruktoriumi į Karo aviacijos mokyklą. Nuo 1932 m. rugsėjo 1 d. - 5-osios (naikintuvų) eskadrilės karo lakūnas, kadro karininkų kursų pilotavimo instruktorius.

1935 m. rugsėjo 8 d. paskirtas 5-osios eskadrilės vado pavaduotoju.

Nuo 1936 m. vasario 10 d. Karo aviacijos mokyklos Mokomosios grupės technikos karininkas instruktorius.

1936 m. kovo 9 d. perėmė iš kpt. E. Kraucevičiaus Mokomosios grupės technikos turtą.

1937 m. spalio 7 d. suteiktas majoro laipsnis ir pačiam prašant išleistas į atsargą.

Gyveno žmonos tėviškėje Sulmiškėse, Šiaulių raj. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Biržuose, iki 1960 m. dirbo Biržų miškų ūkyje sandėlininku.

Mirė 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje, palaidotas Karveliškių kapinėse.

Apdovanojimai:
DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1933 07 20).

Pas sklandymo pradininką. Apie Vitalį Milevičių

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis