2500 metrų sklandytuvu viršum Kauno

Alfredas Gysas


Šaltinis:
Lietuvos Sparnai 1937m. Nr.06


P.S.
Šis A.Gyso aukščio rekordas pasiektas 1937 m. birželio 15 d. su sklandytuvu Grunau Baby IIa "Nida
"

El.publikavimui parengė Nerijus Korbutas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis