Klemas MartinkusKaro lakūnas, aviacijos kapitonas
1901-1974Klemas Martinkus gimė 1901 m. vasario 16 d. Vytogalos k., Skaudvilės vlsč., Tauragės aps. Gimnaziją baigė Šiauliuose.

1920 m. spalio 25 d. įstojo į Karo mokyklą, kurios IV laidą baigė 1921 m. gruodžio 18 d. leitenanto laipsniu ir buvo paskirtas į 9-ąjį DLK Vytenio pėstininkų pulką.

1923 m. lapkričio 21 d. perkeltas į aviaciją, išsiųstas į aviacijos teorijos kursus, juos baigė 1924 m. birželio 12 d. 1924 m. gruodžio 18 d. jam suteiktas vyr. leitenanto laipsnis, 1926 m. rugpjūčio 1 d. suteiktas oro žvalgo vardas.

1927 m. tarnybos reikalais buvo siųstas į Daniją ir į Vokietiją, o 1928 m. ir 1930 m. - į Vokietiją.

1929 m. lapkričio 23 d. pakeltas į kapitonus.

Nuo 1931 m. kartu su mjr. J. Pyragiumi dalyvavo tarptautinėse automobilių lenktynėse - Monte Karlo ralyje. Uždelstų parašiutinių šuolių pradininkas Lietuvoje. Pirmą tokį šuolį pademonstravo 1933 m. rugsėjo 24 d. Šiauliuose, Zoknių aerodrome, aviacijos šventės metu. Paliko lėktuvą 1200 m aukštyje, parašiutą išskleidė, kai iki žemės buvo likę apie 200 m.

1933 m. gruodžio 19 d., pačiam prašant, paleistas į atsargą. Turėdamas prekybinių sugebėjimų, K. Martinkus Lietuvoje įsteigė amerikiečių „Harley-Davidson" motociklų ir prancūzų „Peageot" automobilių atstovybes. Buvo traktorių ir kelių statybų mašinų „Allis-Chalmers" firmos atstovas, tarpininkavo užsakant „Oerlikon" patrankėles. Per jo atstovybes Lietuvos vyriausybė pirko dvi prancūzų gamybos naikintuvų eskadriles: Devoitine D-501L (14 lėktuvų) ir Morane-Saulnier MS 406CI (užsakyta 13 lėktuvų). Už aukas ir nuopelnus civilinei aviacijai Lietuvos aeroklubo pirmininkas prof. Z. Žemaitis 1937 m. K. Martinkui specialiu aktu suteikė LAK nario-labdario titulą.

1940 m. sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, sužinojęs, kad bus suimtas, K. Martinkus su žmona ir dukrele pabėgo į Vokietiją.

1941 m. per Lietuvą vyko su vokiečių kariuomene kaip vertėjas. Buvo nuvykęs net iki Leningrado (dabar Sankt Peterburgas), vėliau su vokiečiais traukėsi atgal ir 1944 m. rudenį jau buvo Vienoje. Pasibaigus karui, kurį laiką gyveno Paryžiuje, norėjo emigruoti į JAV, bet 1946 m. emigravo į Braziliją.

Mirė 1974 m. rugpjūčio 9 d. Rio de Žaneire. Palaidotas Katumbi kapinėse.

Apdovanojimai:
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1932 12 31).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis