Anučauskas Tadas
1906-1930


1906 10 08 Lauksodžio k., Žeimelio vls., Biržų-Pasvalio aps. gimė Anučauskas Tadas. Baigė Žeimelio vid. mokyklos 4 klases.

1924 10 05 priimtas į Karo mokyklą.

1927 09 07 ją baigęs (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 5 pėst. pulką 3 kuopos jaun. karininku.

1928 01 25
perkeltas į karo aviaciją.

1928 02 01 pasiųstas į Aukštuosius karininkų kursus.

Nuo 1930 01 01 įrašytas į aviacijos štabo karininkų sąrašus.

1930 01 09 paleistas į atsargą.

1930 06 14 žuvo (nuskendo).

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis