Valevičius Juozas
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1915-1997


1915 11 29 Borovičių m., Rusijoje. gimė Valevičius Juozas.

1921 su tėvais atvyko į Lietuvą, gyveno Kybartuose.

1935 baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją, įstojo į VDU Technikos f-to Technologijos skyrių.

1935 09 28 priimtas į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją 7 eskadrilės.

1938 06 01 - 3 eskadrilės karo lakūnu.

1938 09 01 suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas 1 eskadrilės karo lakūnu.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę atleistas.

1941 02 su žmonos tėvais repatrijavo į Vokietiją.

1942 kilus Vokietijos-SSRS karui vasarą grįžo į Lietuvą.

Iki 1944 dirbo vertėju Kauno policijoje.

1944 09 savanoriu įstojo į LKDI (buv. TAR), įtrauktas pilotu į formuojamo Karo aviacijos personalo, numatomo karo lėktuvams parskraidinti iš Vokietijos, sudėtį. Po Sedos kautynių pasitraukė į Vokietiją.

1948 emigravo į Kanadą, gyveno Hamiltone, Ontarijo provincijoje, dirbo plieno f-ke, vėliau nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo įstaigoje.

1997 10 10 mirė, palaidotas Burlingtone, Kanadoje.

Žmona- Lidija Reichertaitė (1921-2008, susituokė 1940), sūnūs - Juozas, Eduardas ir Andrius, duktė - Silvija.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis