Urbonas AntanasKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1917-2002


1917 12 25 Lipliūnų k., Leipalingio vls., Seinų aps. gimė Urbonas Antanas. Mokėsi Lipliūnų, Leipalingio m-lose.

1937 06 19
baigė Alytaus g-ją.

1937 09 28 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1940 08 19 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą baigė Karo mokyklą (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją 6 eskadrilės karo lakūnu.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

Nuo 1940 11 20 dirbo Kauno m. 3 mokesčių inspekcijoje mokesčių išieškotoju.

Nuo 1941 03 19 - Druskininkų vls. mokesčių inspekcijoje.

Nuo 1941 07 31 - Druskininkų kurortų v-boje ūkio skyriaus v-ku.

1945 12 28 antrosios sovietinės okupacijos pradž. suimtas tėviškėje, kalintas Alytuje.

Nuo 1945 03 - Marijampolėje, nuteistas 5 metams.

Nuo 1945 06 29 kalintas lageryje Vorkutlage, Komijoje, vėliau lageryje Chalmer Ju, Vorkutos r., Komijoje.

1947 grįžo į Lietuvą. Užverbuotas tapo MGB agentu (agento slap. Žinomas).

1956 išdavė ir padėjo suimti partizanų vadą A. Ramanauską (slap. Vanagas) ir jo žmoną.

2002 mirė Kaune.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis