Tumas StasysKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1900-1948


Stasys TUMAS gimė 1900 05 09 Migiškių k., Alantos vls., Utenos aps.

Baigė Gardino grafo Tormasovo g-jos 5 klases. Kilus I pasaul. karui gyveno Rusijoje, mokėsi M. Yčo g-joje, evakuotoje į Voronežą.

1918 pab. grįžo į Lietuvą.

1919 01 13 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 husarų eskadroną.

1919 02 12 – 15 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 04 03 priimtas į Karo aviacijos mokyklą.

1919 07 21
paskirtas į instruktoriaus E. Kuligowskio grupę mokytis skraidyti.

1919 12 16 ją baigė (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) inžinerijos puskarininkiu su teise įgyti karininko laipsnį daliniuose, paskirtas į Aviacijos dalį.

1920 01 15 – į specialistų komandą.

1920 06 01 – į 1 oro eskadrilę.

1920 08 25 pirmą kartą skrido savarankiškai.

1920 09 01 perkeltas į mokomąją eskadrilę.

1920 10 02 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis.

1921 11 01 perkeltas į 2 eskadrilę.

1921 12 05 paskirtas komandos v-ku.

1922 09 12 – karo lakūnu.

1922 09 28 baigė aviacijos teorijos kursus.

1922 10 24 perkeltas į 1 eskadrilę.

1923 07 14 aviakatastrofoje susižeidė.

1924 01 01 perkeltas į Aviacijos parką, paskirtas eiti parko adjutanto pareigas.

1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1928 10 01 perkeltas į 2 eskadrilę.

1930 03 25 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

Nuo 1934 10 16 tarnavo pasienio policijoje Trakų baro vachmistru.

1936 05 25
paskirtas pasienio policijos Zarasų baro 6 rajono v-ku.

1938 10 06 – 5 rajono v-ku.

1940 01 12 – Zarasų baro Stelmužės rajono prie Latvijos sienos v-ku.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1948 mirė Kemptene (Allgau), Vokietijoje.

Žmona – Viktorija Kernauskaitė (susituokė 1927), duktė – Elena Birutė (1928).Apdovanotas:
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis